Od marca 2023 r. będzie realizowana innowacja pedagogiczna „Interactive English” skierowana do uczniów klas trzecich, przejawiających zainteresowanie językiem angielskim. Głównym celem zajęć jest zapoznanie uczniów z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, które będą stanowić dla nich pomoc i cenne źródło informacji w nauce języka angielskiego. Będą również okazją do wzbogacania słownictwa i rozwijania umiejętności językowych. Zajęcia w znacznej mierze prowadzone będą z wykorzystaniem komputera, tablicy multimedialnej oraz Internetu. Uczniowie będą mogli doskonalić zdolności językowe poprzez m. in. rozwiązywanie quizów interaktywnych, gier i zabaw, tworzenie chmur słownych, oglądanie scenek z ulubionych bajek.