Integracja

„Każdy ma prawo do szczęściai swojego miejsca w społeczeństwie.”        Maria Grzegorzewska Uczniowie o specjalnych potrzebach są wyzwaniem dla nauczycieli, dla ich […]

Klasa integracyjna

Klasa   integracyjna   to klasa   licząca 15 – 20 osób, w której 3 – 5 uczniów posiada orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie […]