Harmonogram egzaminów ósmoklasisty

W terminie głównymjęzyk polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00  
matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00  
język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00    
W terminie dodatkowymjęzyk polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00  
język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r.  (środa) – godz. 9:00    
  Czas trwania egzaminu w minutach  
PrzedmiotArkusz standardowyArkusz z dostosowaniamiArkusz dla cudzoziemców
Język polski120do 180do 180
Matematyka100do 150do 150
Język obcy nowożytny90do 13590
  Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty, w tym termin przekazania wyników szkołom  3 lipca 2024 r.
  Termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacji  do 3 lipca 2024 r.
  Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji  3 lipca 2024 r.

Informacja w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.