Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY

Mirosław Małuszek

WICEDYREKTOR SZKOŁY

Marzena Sobiś

 

Nauczyciele

Język polski
Beata Kurczodyna
Anna Płachcińska
Ewa Wojnarowska-Bocian

Język angielski
Karolina Budzińska
Natalia Czajka
Monika Stefańska
Magdalena Stępniewska

Język niemiecki
Natalia Czajka

Muzyka
Ewa Kuznowicz

Plastyka
Małgorzata Gmerek

Historia
Ewa Szreder

Wiedza o społeczeństwie
Anna Płachcińska
Ewa Szreder

Przyroda
Agnieszka Lewandowska

Geografia
Agnieszka Lewandowska

Biologia
Mirosław Małuszek
Jolanta Monia

Chemia
Jolanta Monia

Fizyka
Beata Kiek

Matematyka
Ewelina Bartczak
Anna Jarońska
Beata Kiek

Informatyka
Małgorzata Gmerek
Zbigniew Nowiński

Technika
Małgorzata Gmerek

Wychowanie fizyczne
Magdalena Dębowska
Aneta Nowinowska
Grzegorz Szmyt

Edukacja dla bezpieczeństwa
Zbigniew Nowiński

Doradztwo zawodowe
Katarzyna Kałużna
Urszula Jaskólska

Wychowanie do życia w rodzinie
Magdalena Dębowska
Jolanta Szpitalna

Religia
Magdalena Nowicka-Kowalska
s.Anna Zieleśkiewicz

Etyka
Jolanta Godlewska

Edukacja wczesnoszkolna
Martyna Andrzejak
Jolanta Godlewska
Bernadeta Górniak
Katarzyna Kałużna
Wioletta Olejniczak
Alicja Rulak-Kin
Monika Siwek
Marzena Sobiś
Iwona Woźniak
Weronika Wysocka

Wspomaganie
Barbara Augustynowicz
Joanna Cybulska
Aneta Grabowska
Monika Jaroszewska
Urszula Jaskólska
Agnieszka Kopczyńska
Ewa Kuznowicz
Eliza Męczyńska
Katarzyna Okonowska
Marta Szczepańska
Jolanta Szpitalna
Anna Szwacińska
Anna Śmigiel

Świetlica
Magdalena Dębowska
Anna Grochowska
Ewa Kuznowicz
Natalia Przespolewska

Biblioteka
Jolanta Roszak

Pedagog
Iwona Furykiewicz

Psycholog
Żaneta Supieta

Logopeda
Arleta Lisiak

 

Administracja

Sekretarz szkoły

Irena Jasiak

Specjalista do spraw kadr i płac

Marzena Chojnacka

Kierownik gospodarczy

Adam Andrzejak

Główny księgowy

Magdalena Tomczak

Obsługa

Pielęgniarka

Bernardyna Czerniak

Kucharka

Agnieszka Oblizajek

Pomoc kuchenna

Elżbieta Niewiadomska

Ewa Tomiak

Pracownik prac ciężkich

Jerzy Ochnicki

Woźna

Maria Śmigielska

Sprzątaczki

Monika Banaszak, Krystyna Kwiecińska

Katarzyna Bednarek, Jolanta Samulczyk