Ósemka to szkoła z półwieczną tradycją. Jesteśmy dobrze znani i lubiani w środowisku. W naszej szkole utrzymywany jest wysoki poziom nauczania, dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, która stara się przekazywać jak najwięcej wiedzy, pozytywnie motywować uczniów, ale także maksymalnie  wykorzystywać ich możliwości. Wymiernym wskaźnikiem są osiągane wyniki uczniów    w różnego rodzaju konkursach, turniejach, olimpiadach.

Stwarzamy   każdemu    dziecku   warunki   do   zrównoważonego wszechstronnego rozwoju. Wspieramy uczniów, wzmacniamy  ich mocne  strony,  pozytywnie   motywujemy   do   działania. Placówka wyposażona jest w niezbędny sprzęt podnoszący poziom i wydajność pracy: ksero, faks, sprzęt audiowizualny, tablica multimedialna, pomoce dydaktyczne, pracownię informatyczną, w której uczniowie nabywają  i podnoszą umiejętności pracy   z komputerem.

Empatia i zrozumienie- tego uczą się dzieci w szkole integracyjnej. Szkoła jest dostosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę oraz specjalistów:

 • logopedę
 • psychologa
 • pedagoga
 • oligofrenopedagogów
 • surdopedagogów
 • tyflopedagogów
 • terapeutów pedagogicznych

Nasi nauczyciele wspierający   z wieloletnim doświadczeniem w pracy zapewnią Państwa dziecku odpowiednią opiekę.

Możemy się poszczycić tym, że nasza szkoła jest placówką kameralną, usytuowaną z dala od ruchliwych ulic, w otoczeniu zieleni. W naszej szkole nikt nie jest anonimowy, a nauczyciele z życzliwością podchodzą do każdego ucznia. Mamy nowoczesne, dobrze wyposażone boiska sportowe, plac zabaw i salę zabaw, a także Aktywny Korytarz.

Koła zainteresowań, czyli szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Pomagamy uczniom uzupełnić wiedzę w czasie zajęć wyrównawczych. Dumnie nosimy miano „Szkoły Odkrywców Talentów”   i ,,Szkoły Promującej Zdrowie”. Wprowadzamy innowacje  pedagogiczne. Zapewniamy zajęcia  z ETYKI i nauki pływania już od poziomu klasy pierwszej.  

Od wielu lat w szkole wydawane są gazetki:

 • OŚMIORNICA – redagowana przez uczniów,
 • Gazetka edukacyjno-informacyjna dla rodziców

Aktywnie   włączamy się w akcje profilaktyczne, charytatywne i promujące zdrowy tryb życia. Prężnie działa koło wolontariatu. Organizowane są liczne wycieczki, zielone szkoły, imprezy wynikające z kalendarza i tradycji,     m. in.: andrzejki, mikołajki, wspólne kolędowanie, walentynki, zabawy karnawałowe, Dzień Patrona Szkoły, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Wiosny, Dzień Matki, Ojca,  Dzień Dziecka, itp.

ZAJĘCIA DODATKOWE

 • Zajęcia rozwijające kreatywność:
  • Koła zainteresowań, m.in.:
   • artystyczne
   • plastyczne
   • matematyczne
   • humanistyczne
   • historyczne
   • dziennikarskie
   • języka angielskiego, niemieckiego
   • chór
  • Innowacje pedagogiczne:
   • „Culture Club”
   • „Muzyczne improwizacje”
   • „Teatromania”
   • „Tongue Twister”
   • ,,Świat na widelcu”
   • ,,Robotyka”
  • Sportowe
  • Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
   • korekcyjno- kompensacyjne
   • logopedyczne
   • dydaktyczno-wyrównawcze
   • rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
  • Zajęcia rewalidacyjne

W ramach opieki oferujemy uczniom:

 • Świetlicę szkolną czynną od 7:00 do 16:30
 • Bibliotekę szkolną z Centrum Informacji Multimedialnej
 • Przestronną stołówkę szkolną
 • Świetlicę socjoterapeutyczną
 • Nowoczesne boiska sportowe
 • Plac zabaw
 • Indywidualne szafki dla każdego ucznia

Udogodnienia w kontaktach   z rodzicami: E-dziennik

Właśnie dlatego ”ÓSEMKA” jest szkołą dla Państwa DZIECKA!