Od marca 2024 r uczniowie klasy 2 b biorą udział w innowacji pedagogicznej pod nazwą „Wychowanie przez przedstawianie”.  Jest to propozycja  kształtowania  moralnej postawy i wrażliwości estetycznej dzieci. Daje również szansę na  wielowymiarowy rozwój oraz integrację klasy. W innowacji wykorzystujemy zabawę w teatr. Uczniowie samodzielnie przygotowują kukiełki i pacynki, tworzą scenariusz przedstawienia oraz odgrywają role w klasowym teatrzyku „ Fiku Miku”.

Cele innowacji to:

– wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia
– kształtowanie kultury osobistej w obcowaniu ze sztuką
– rozwijanie etycznych postaw społecznych,  współdziałania i współżycia w grupie
– rozwijanie samodzielności i wytrwałości w procesie odkrywania i rozwiązywania problemów – nabywanie kompetencji inteligencji emocjonalnej
– rozwijanie prawidłowych relacji interpersonalnych