Informujemy,  że rejestracja kandydatów w systemie elektronicznego naboru i składanie wniosków do szkół pierwszego wyboru – rozpocznie się 20 maja 2024 r. i potrwa do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00.

W przypadku rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, prowadzących szkolenia sportowe, przygotowania wojskowego oraz oddziały wstępne rejestracja trwa krócej – do 29 maja 2024 r. do godz. 15.00.

Adres do logowania: https://konin.edu.com.pl

W systemie znajdują się wyłącznie szkoły konińskie. Każdy uczeń może w nim wybrać maksymalnie 3 szkoły, a w każdej z tych szkół dowolną ilość oddziałów (klas).

Wypełnione podanie należy zatwierdzić i wydrukować. 

Wydrukowane podanie podpisuje uczeń oraz rodzic (wystarczy podpis jednego rodzica).

Dokument trzeba dostarczyć w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru.

W przypadku rekrutacji do szkół znajdujących się poza Koninem, należy kontaktować się bezpośrednio z wybraną placówką.

Szczegółowe terminy rekrutacji znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu:

https://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/

Załączniki: