„Culture is the heritage of the nation”

(„Kultura jest dziedzictwem narodu”).

Innowacja pedagogiczna Culture Club jest adresowana do uczniów klas VII. Uczniowie będą mieć okazję poznać kulturę oraz obyczaje panujące w krajach anglojęzycznych. Zajęcia będą  zawierały elementy historii krajów anglojęzycznych, informacje dotyczące położenia geograficznego, literatury, filmu, sztuki, sportu, rodziny królewskiej, stylu życia, obchodzonych świąt, atrakcji kulinarnych, zabytków oraz ciekawostek związanych z danym krajem anglojęzycznym.

Kultura była i jest koniecznym elementem życia każdego społeczeństwa. Zajęcia mają być niezapomnianą podrożą po krajach anglojęzycznych. Podróżą, która przybliży co nieznane, rozbudzi ciekawość wśród uczniów, wzbogaci wiedzą i doświadczeniem.