Kreatywność jest zaraźliwa. Zarażaj nią!

                                                                                                                                                                         Albert Einstein 

Od października 2020r. w naszej szkole odbywają się zajęcia prowadzone  metodą Izabelli Anny Stefańskiej Sensoplastyka®.

                                                                                                          Zajęcia te realizowane są w ramach  projektu

                                                                                                                   W KRAINIE SENSOPLSTYKI®,

przeznaczone  dla uczniów klasy 3b, którzy mają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego   oraz opinie o  pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Projekt W KRAINIE SENSOPLASTYKI® ma na celu pokazać jak pracuje się metodą I.A. Stefańskiej Sensoplastyka® oraz jak metoda ta, wpływa na kreatywny rozwój ucznia.

Sensoplastyka® to metoda wspierania rozwoju poprzez działania  z zakresu stymulacji sensorycznej(w oparciu o edukację plastyczna) z elementami Coachingu. Istotą Sensoplastyki® jest oparcie procesu twórczego na podbudowie Coachingowej. Od strony działań plastycznych Sensoplastyka® to tylko i wyłącznie produkty spożywcze, używane do tworzenia farb i mas plastycznych. Celem Sensoplastyki® jest poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni- wspieranie rozwoju kompetencji intra oraz interpersonalnych oraz harmonijny rozwój zmysłów i całego organizmu. Sensoplastyka® to – plastyka pachnąca, słodka, kwaśna, gorzka, miękka, szorstka, gładka, twarda, sucha, mokra, lekka, ciężka…Na zajęciach wykorzystujemy wyłącznie produkty spożywcze, przygotowujemy przestrzeń, dajemy sobie czas, zadajemy pytania zamiast wydawać polecenia, zamiast zachęcać, dajemy czas i po prostu się bawimy ale również dostrzegamy trudne sytuacje i wspieramy w ich doświadczaniu. BRUDZIMY SIĘ. Dzięki wprowadzeniu działań Sensoplastycznych® w pracy z uczniami wpływamy  na ich rozwój kreatywności  oraz twórczego myślenia. Poprzez kolorową stymulację wpływamy  na wiele aspektów rozwoju uczniów:  – wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni,  dbamy o usprawnianie ruchowe, wspieramy rozwój zmysłów, wpływamy  na rozwój mowy, wspieramy rozwój poznawczy – opisujemy elementy świata, pokazujemy proces przemian substancji oraz związki przyczynowo -skutkowe.

Korzyści wynikające dla uczniów z uczestnictwa w zajęciach Sensoplastycznych®:

– uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej,

– wspieranie samodzielności,

– czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania,

– doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów,

– wspieranie aktywności we wprowadzaniu zmian i ulepszeń,

– wychodzenie ze schematów,

– poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych.