wizytowka

Konkurs "Omnibus" 2018

W dniu 22.01.2018 roku ośmioro uczniów z naszej szkoły wzięło udział w konkursie,,Omnibus’’ organizowanym  przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Specjalny  Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Koninie.  Konkurs ten odbywa się od kilku lat i organizowany jest z myślą o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przedstawiciele naszej szkoły, pod opieką dwóch nauczycieli udali się do Specjalnego Ośrodka Szkolnego Wychowawczego gdzie najpierw zostali uroczyście powitani przez wicedyrektor szkoły   A. Czerniejewską oraz dyrektora  Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli   K. Wereszczyńskiego, a następnie otrzymali plakietki z logo konkursu. Uczniowie  w poszczególnych kategoriach wiekowych ( kl. I-III, IV-VII, gimnazjum) napisali test opracowany przez organizatorów.  Po zmaganiach konkursu na uczestników czekał poczęstunek. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy uczestniczyć w konkursie ,,Omnibus’’ bo były to mile spędzone chwile, podczas których uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzęi poznać nowych przyjaciół.

1

2

3

 

MUZYCZNA POCZTÓWKA.

MUZYCZNA POCZTÓWKA

13 listopada 2017r. w Konińskim Domu Kultury odbył się

Przegląd Twórczości Integracyjnej

MUZYCZNA POCZTÓWKA”

zorganizowany przez Fundację PODAJ DALEJ.

Nie pierwszy raz braliśmy udział w tego typu imprezie, więc nie mogło zabraknąć nas również w tym roku.  Naszą szkołę  reprezentowała uczennica 

Marta Grochalak z klasy 4b.

 Zaśpiewała piosenkę polskiej idolki Ewy Farny pt:  Monster High przy układzie tanecznym swoich koleżanek z klasy Antoniny Dziublewskiej, Marii Nejman i Kingi Witkowskiej. Kibicowali im na widowni uczniowie z klas integracyjnych naszej szkoły.

W imprezie brały również udział dzieci z przedszkola integracyjnego, młodzież    z ośrodków wychowawczych i ośrodków specjalnych, a także osoby w jesieni życia.

Ideą tego przedsięwzięcia było pokazanie, że śpiewać i tańczyć mogą wszyscy bez względu na ograniczenia zdrowotne i wiek.  Wspaniała atmosfera i  szacunek do artystów sprawiły, że uroczystość ta zakończyła się wspólną zabawą całej widowni wraz z zaproszonymi gośćmi z władz miasta. Wszyscy pląsali i śpiewali.

To była prawdziwa integracja !!! W konkursie zdobyliśmy wyróżnienie, ale i tak  wszyscy wychodziliśmy jako zwycięzcy.

Opracowała Monika Jaroszewska

Integracja...

int1Każdy ma prawo do szczęścia

i swojego miejsca w społeczeństwie."

       Maria Grzegorzewska

 

 

 

 

 

 

Uczniowie o specjalnych potrzebach są wyzwaniem dla nauczycieli, dla ich zdolności  i umiejętności wspierania więzi między uczniami oraz współpracy z rodzicami. Nie należy zwracać uwagi na etykietki przyklejane dzieciom niepełnosprawnym. To właśnie te etykietki są podstawą uprzedzeń, nieporozumienia, a wreszcie ich odrzucenia. Takie uprzedzenia istnieją i jesteśmy przekonani, że można je przezwyciężyć jedynie przez wzajemne obdarowywanie się, budowanie więzi w klasie i w szkole.

int2

Dzieci niepełnosprawne wymagają indywidualnej pomocy i akceptacji w szkole. Akceptacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest fundamentalną zasadą integracji. Pozwala ona przełamać negatywne opinie i przesądy wobec nich. Akceptacja jest, obok poczucia bezpieczeństwa, jedną z podstawowych potrzeb psychicznych. Często rozumiana jest jako nadmierna tolerancja, przywileje, wychowanie „ pod kloszem". Każde dziecko pragnie być akceptowane jako człowiek, który ma te same potrzeby, co inni ludzie, a ich realizacja nie jest wywołana współczuciem z powodu jego ograniczeń. Aby akceptować ucznia niepełnosprawnego trzeba postrzegać go przede wszystkim jako dziecko, a jego niepełnosprawność jedynie jako jeden z wielu czynników mogących utrudnić jego rozwój.

Aby uczeń niepełnosprawny stał się integralnym członkiem zespołu klasowego musi być akceptowany w pełni przez swoich kolegów.

W naszej szkole integracja dzieci niepełnosprawnych ze społecznością ich rówieśników odbywa się na wielu płaszczyznach. Integracja to szansa dla wszystkich dzieci na wszechstronny rozwój osobowości. 

int3W procesie dydaktyczno – wychowawczym staramy się stwarzać warunki i sytuacje pobudzające uczniów do aktywności. Kierujemy działalnością poznawczą podczas zdobywania wiedzy oraz czuwamy nad jej wykorzystaniem.int4

Zintegrowana klasa i szkoła jest wynikiem współpracy

uczniów, nauczycieli i rodziców.

Klasa integracyjna

1

Klasa   integracyjna   to klasa   licząca 15 – 20 osób, w której 3 – 5 uczniów posiada orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Pozostałe osoby w klasie to dzieci zdrowe. W klasie integracyjnej zatrudnionych jest dwóch nauczycieli, nauczyciel przedmiotowy i nauczyciel wspomagający. Jeden prowadzi zajęcia z całą klasą, drugi w tym czasie wspomaga dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dostosowując zakres materiału i stopień trudności oraz zadania do ich możliwości i potrzeb.

W roku 2006 nasza szkoła po raz pierwszy uruchomiła taką klasę. W roku szkolnym 2012/2013 mieliśmy tych klas już sześć.

Do  klas integracyjnych kierowane są dzieci :

-  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym,

- słabosłyszące,

- słabowidzące,

- z autyzmem,

- z zespołem Aspergera,

- z zespołem Downa,

- niepełnosprawne ruchowo,

- z zaburzeniami zachowania,

- przewlekle  chore.

Z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych pracują specjaliści:

oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, socjoterapeuta,

nauczyciel gimnastyki korekcyjnej,  pedagog,  logopeda.

W naszej szkole proces nauczania i wychowania uczniów niepełnosprawnych oraz zdrowych z określonymi dysfunkcjami jest  wspierany poprzez następujące formy pracy dydaktycznej:

 - zajęcia rewalidacyjne,

 - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

 - logopedyczne,

- socjoterapeutyczne,

- zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Uczniowie niepełnosprawni mogą również rozwijać swoje zdolności w ramach kół zainteresowań wspólnie ze zdrowymi dziećmi.

Integracja w zespołach klasowych odbywa się nie tylko na  lekcjach,  ale w każdym momencie przebywania dzieci ze sobą:    podczas wycieczek, wspólnej zabawy, imprez klasowych i szkolnych, wyjść do kina.     

 

 

KORZYŚCI INTEGRACJI:

 • brak podziału uczniów na pełnosprawnych i niepełnosprawnych,
 • poczucie bezpieczeństwa dla każdego ucznia,
 • dostrzeganie w każdym dziecku zdolności i rozwijanie ich,
 • bliska współpraca z rodzicami,
 • wiara w możliwości dziecka,
 • rozwój tolerancji i akceptacji,
 • zanik niezdrowej rywalizacji,
 • rozwój pozytywnych postaw i więzi psychospołeczne tj. tolerancji, życzliwości, chęci niesienia pomocy, ufności, zaradności, wiary w to, że wszyscy ludzie mają takie same prawa,
 • rozwój samodzielności ucznia,
 • poszukiwanie nowych form i metod pracy,
 • dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości dziecka,
 • przezwyciężanie trudności,
 • brak izolacji społecznej,
 • radość "dawania",
 • przełamanie stereotypów dotyczących podejścia do kształcenia dziecka niepełnosprawnego.

Zainteresowanie klasą integracyjną jest tak duże, że w roku szkolnym 2013/2014 zostały utworzone dwa oddziały.

Drogi Rodzicu dziękujemy za świadomy wybór naszej szkoły i za zaufanie jakim nas obdarzasz.

Rok szkolny 2016/2017

integracja 2016 2017 1

Nowy rok szkolny 2016/2017 rozpoczęty!!!

Serdecznie witamy wszystkich uczniów po wakacyjnej przerwie, a w szczególności uczniów klasy 1a, którzy po raz pierwszy przekroczyli progi naszej szkoły.

Życzymy samych sukcesów w nauce, oraz wielu niezapomnianych wrażeń.

integracja 2016 2017 2

Moja mala ojczyzna 2017

moja mala ojczyzna 2017 1

„ZAWSZE RAZEM”

11 kwietnia 2017 roku klasa IV B gościła w dziesiątych, jubileuszowych warsztatach
integracyjnych, które odby
ły się w Zespole Szkół Górniczo – Energetycznych w Koninie. Uroczystość ta odbywała się pod hasłem „ Zawsze razem” i tak wspólnie, wraz z innymi przybyłymi gośćmi, mogliśmy zobaczyć najciekawsze wydarzenia z życia klas integracyjnych tej szkoły. Całą imprezę uświetnił swoją obecnością szkolny chór, który zachęcał do wspólnego śpiewania. Część oficjalną uroczystości uwieńczył tort urodzinowy. Na zakończenie wszyscy w dobrych humorach wzięliśmy udział w zabawach integracyjnych.

 

 

Omnibus 2017

DYPLOM DLA DRUŻYNY page 001

2 KWIETNIA ŚWIATOWY DZIEŃ AUTYZMU

autyzm 2017 1

W Światowy Dzień Świadomości Autyzmu organizowana jest akcja - „Polska na niebiesko”. W tym dniu budynki w całym kraju świecą dla osób z autyzmem. W Koninie na niebiesko świeciły się okna pana prezydenta Józefa Nowickiego, a także okna budynku Centrum Organizacji Pozarządowych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  im. Janusza Korczaka oraz Most im. Piłsudskiego. Tegoroczna odsłona ogólnopolskiej kampanii odbyła się pod hasłem „Chcemy być sobą”. To kampania świadomości społecznej, zrozumienia i tolerancji dla dzieci i osób dorosłych z autyzmem. Uczniowie naszej szkoły, wraz z opiekunami, uczestniczyli w tegorocznych obchodach. Spotkali się z innymi na Placu Wolności, aby wspólnymi zabawami uczcić ten dzień.

autyzm 2017 2

Godziny lekcji

moodle

szkodkrtalent