W ramach programu Erasmus+ sektor Edukacja Szkolna w Akcji KA1222-SCH na rzecz mobilności kadry w edukacji szkolnej w roku 2023 nasza szkoła otrzymała środki na realizację projektu „Ósemka nie zna granic”. Celem projektu jest:

– podniesienie znajomości języka angielskiego uczestników kursów językowych o jeden poziom CEFR do poziomu pozwalającego na nawiązywanie zagranicznych kontaktów i realizację projektów międzynarodowych

– pozyskanie kontaktów umożliwiających realizację projektów międzynarodowych

– podniesienie odsetka uczniów biorących udział w projektach międzynarodowych realizowanych za pośrednictwem platformy e-Twinning

-wdrażanie nowoczesnych metod nauczania na zajęciach wszystkich języków obcych

W projekcie bierze udział trzynastu nauczycieli:

Ewelina Bartczak

Natalia Czajka

Iwona Furykiewicz

Bernadetta Górniak

Ewa Kuznowicz

Agnieszka Lewandowska

Eliza Męczyńska

Zbigniew Nowiński

Wioletta Olejniczak

Magdalena Stępniewska

Marta Szczepańska

Ewa Szreder

Anna Szwacińska