Rodzaj zajęćImię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji   wczesnoszkolnejJolanta Godlewska, Bernadeta Górniak, Katarzyna Kałużna, Iwona Woźniak, Alicja Rulak–Kin, Martyna Andrzejak
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiegoAnna Płachcińska, Ewa Wojnarowska-Bocian
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiegoKarolina Budzińska, Natalia Czajka,
Monika Stefańska, Magdalena Stępniewska
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematykiEwelina Bartczak, Anna Jarońska, Beata Kiek