Celem ogólnym innowacji jest rozwijanie u uczniów zdolności i zainteresowań konstrukcyjno-technicznych, stymulowanie aktywności poznawczej i twórczej oraz wdrażanie do aktywnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu. Na zajęciach uczniowie wykonują prace z wykorzystaniem wielu czynności technicznych, takich jak: modelowanie, lepienie, cięcie, klejenie, malowanie, barwienie, lakierowanie, wycinanie, wyrzynanie, wiercenie.