Innowacja  pedagogiczna  ,,  Z  legendą  przez  Polskę” jest skierowana do uczniów klas trzecich i będzie realizowana w roku szkolnym 2021/22.  Dotyczy  rozwijania  wśród  uczniów  umiejętności  czytelniczych, poznawczych,  manualnych  przy  pomocy  różnego  typu  zajęć  wzajemnie uzupełniających się: zajęć czytelniczych, plastycznych, technicznych, muzycznych, tanecznych, kulinarnych, zabaw dydaktycznych, zajęć multimedialnych, wycieczek i zabaw z teatrem. Głównym źródłem wychowawczym jest tu odpowiednio dobrana książka.  Innowacja  będzie prowadzana przez  Jolantę Roszak nauczyciela –bibliotekarza.