Teatr był i jest składnikiem życia społecznego. Zmieniał i nadal zmienia swe oblicze, ale również funkcje jakie pełni w życiu człowieka. Jednym z takich obszarów jest terapia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Z myślą o naszych uczniach w roku szkolnym 2019/2020 zostanie przeprowadzona innowacja pedagogiczna TEATROMANIA.

Innowacja pedagogiczna TEATROMANIA jest adresowana do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, klas IV-VIII integracyjnych, którzy chcą wykazać się zdolnościami aktorskimi a przede wszystkim pokazać, że są wśród nas. Trochę mniej sprawne, ale za to bardziej wrażliwe na piękno i bezgranicznie kochające świat i ludzi. Innowacja będzie realizowana w formie kółka teatralnego, w ramach zajęć pozalekcyjnych . Realizowane będą następujące cele i treści zawarte w innowacji, a mianowicie – praca nad wyrazem scenicznym, postawą aktorską, praca nad spektaklem teatralnym.

Grupa w ciągu roku przygotuje jedno przedstawienie, zaprezentuje na forum szkoły i zgłosi swój udział w Ogólnopolskim Integracyjnym Przeglądzie Teatralnym w Kościanie.