W ramach projektu „Laboratoria przyszłości” w szkole odbywają się zajęcia kreatywne – szycie ręczne, maszynowe i haft.

Celem zajęć jest nabycie podstawowych umiejętności w zakresie szycia ręcznego i maszynowego oraz haftu, kształtowanie i doskonalenie umiejętności samoobsługowych i samodzielności oraz rozwiązywania codziennych trudności, a także doskonalenie manualne, usprawnianie percepcji wzrokowej i kinestetyczno-ruchowej. Zajęcia odbywają się raz na dwa tygodnie w wymiarze dwóch godzin.