Miejsce zajęć: sala gimnastyczna

Dzień i godzina zajęć: poniedziałek 13:40 – 15:10

Prowadzący : trener szermierki, mgr Dariusz Nowinowski

Zajęcia są bezpłatne i skierowane dla uczniów klas 1-8 – obowiązuje strój sportowy