d 1 września 2011 roku  nasza szkoła bierze udział w  projekcie

,,Matematyka innego wymiaru”.

Jest to projekt innowacyjny zatwierdzony przez MEN wpisujący się w Priorytet 3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-Wysoka Jakość Systemu Oświaty.

W projekcie biorą udział uczniowie z klas 3-6. zrzeszeni w grupy ELITMAT TEAM pracujące pod okiem nauczycieli ELITMAT LEADERÓW. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie mają bezpłatny dostęp do portalu ELITMAT SPACE , na którym znajdują się innowacyjne materiały edukacyjne.

Są to:

  • zbiory online,
  • multimedialne gry dydaktyczne, logiczne, łamigłówki, układanki,
  • zagadnienia z zakresu historii matematyki ,
  • zadania i plansze  interaktywne, animacje,
  • ciekawostki, dzięki  którym uczniowie  min. poznają sposoby szybkiego liczenia, sposoby efektywnej nauki, utrwalają wiadomości poprzez gry i zabawy, mogą rozwiązywać zadania konkursowe ,zdobywać  punkty i  komunikować się z rówieśnikami biorącymi udział w projekcie.

Korzystanie z tych materiałów:

 ułatwia naukę matematyki ,

ukazuje jej zastosowanie w życiu codziennym,

rozwija umiejętność logicznego myślenia, spostrzegawczość, zainteresowania,

pozwala na przygotowanie i udział w

MATEMATYCZNYCH MISTRZOSTWACH POLSKI DZIECI I MŁODZIEŻY.

Uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali również bezpłatnie inne materiały w postaci: zbiorów zadań, plakatów, kalendarzy.

Zaprzyjaźnili się z mieszkańcami  Świata Kwadratolandii:

  • smokiem  Wielomiankiem,
  • Trójkąciakiem,
  • skrzatem Wiciusiem,
  • skrzatem Zakrzewkiem.

 Koordynatorem projektu w naszej szkole jest p. Elżbieta Rupental  nauczyciel matematyki. Prowadzi ona systematyczne  zajęcia w pracowni komputerowej z 11 osobową grupą uczniów z klas: 5c, 6a i  6c.

Zajęcia z 12 osobową grupą uczniów  z   kl. 3c  prowadzi p.Aleksandra  Głąb-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.