W roku szkolnym 2021/2022 w naszej szkole były realizowane „ Lekcje ciepła”. Uczniowie klas trzecich brali udział w projekcie edukacji ekologicznej, której koordynatorem lokalnym jest MPEC- Konin Sp. Z o.o.

Dzięki tym lekcjom dzieci dowiedziały się, jak rozsądnie korzystać z ciepła i energii