Innowacja pedagogiczna „W świecie Leny” przeznaczona jest do realizacji z uczniami klasy pierwszej integracyjnej. Działania terapeutyczne mają na celu wypracowanie u uczniów pożądane  cechy osobowości oraz kształtowanie i rozwijanie ich zainteresowań. Program innowacji „W świecie Leny” będzie realizowany w ciągu roku szkolnego 2023/2024. Ilość zajęć przewidziana na realizację programu innowacji to jedna godzina rewalidacyjna dwa razy w miesiącu. Innowacja jest skierowana do trzech uczniów klasy pierwszej. Będzie bazować na literaturze Silvii Serreli, włoskiej pisarki, która tworzy książki dla najmłodszych. Jej utwory pomagają dzieciom zrozumieć świat i codzienne zdarzenia. Dzięki zastosowaniu biblioterapii można przede wszystkim pomóc dzieciom zrozumieć i  zaakceptować rzeczywistość, ukazując przy tym nowe formy oddziaływań wychowawczych oraz rewalidacyjnych.