wizytowka

CAŁA POLSKA UCZY RATOWAĆ

ambulansW październiku 2013r. uczniowie klas IV, V i VI wzięli udział w próbie ustanowienia Rekordu Guinnessa w jednoczesnym udzielaniu pierwszej pomocy. Organizatorem akcji była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Resustytację prowadzono na    4 fantomach, uczestniczyło w niej 80 uczniów. To nie takie trudne –wystarczy 30 uciśnięć i 2 wdechy, a najważniejsze jest pierwsze 5 minut od zasłabnięcia. Była to ważna lekcja dla naszych uczniów. Zapraszamy do galerii zdjęć.

Dzień Nauczyciela 2013

dzień nauczyciela14 października 2013 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Święto zostało uświetnione programem artystycznym przygotowanym przez wychowanków świetlicy.

Pokaz obejmował recytację wierszy, śpiewanie piosenek, taniec. Gwoździem programu był występ naszych talentów muzycznych –flecistki i skrzypaczki. Niespodzianką dla nauczycieli była wystawa ich portretów wykonanych przez uczniów.

Apel stał się okazją do wręczenia nagród wyróżnionym nauczycielom i pracownikom szkoły. Gratulujemy!

Zapraszamy do >>galerii zdjęć<<.

SZKOŁA MATEMATYCZNYCH INNOWACJI

W dniu 18 października 2013 r. odbyła się Ogólnopolska konferencja: ,,Elitmat Space-nowoczesne narzędzie pracy z uczniem zdolnym” kończąca trzyletni okres realizacji projektu ,,Matematyka Innego Wymiaru-organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Projekt ten obejmował swoim zasięgiem ponad 31 tysięcy uczniów i 2 tysiące nauczycieli z 1126 szkół w kraju. Wśród nich byli nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.                        

Podczas konferencji nagrodzono najbardziej zaangażowanych w działania projektowe nauczycieli.

Wśród 57 wyróżnionych nauczycieli z całej Polski tytuł ,,Innowacyjnego nauczyciela matematyki” otrzymała p. Elżbieta Rupental a SP8 w Koninie otrzymała status ,,Szkoły Matematycznych Innowacji”.

Uczestniczyliśmy w szóstej „Konińskiej Masie Rowerzystów”

Dnia 21września 2013r. chętni uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami i rodzicami przyłączyli się do rajdu rowerowego organizowanego cyklicznie w ramach Europejskiego Dnia Bez Samochodu.

W tym roku dojechaliśmy do Lichenia, gdzie na plaży odbyło się grillowanie oraz wiele ciekawych konkurencji dla uczestników rajdu.

 

Zapraszamy do >>Galerii<<

Godziny lekcji

moodle

szkodkrtalent