Szkoła Podstawowa nr 8 wzięła udział w akcji „Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc” pod

patronem Polskiej Akcji Humanitarnej. Ta akcja to możliwość realnej pomocy osobom

dotkniętym kryzysem humanitarnym w Somalii. Organizatorami na terenie szkoły byli

uczniowie klasy Va wraz z opiekunami panią Ewelina Bartczak i Elizą Męczyńską.

 

Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom, dzieciom, nauczycielom oraz osobom

zaangażowanym w nasza akcję. Razem możemy więcej! DZIĘKUJMEYpa1

pa3

OSTATNI DZWONEK I… WAKACJE!

Dz1

25 czerwca 2021r.

 ZAKOŃCZENIE
ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

KLASY VIII – godz. 9.00

KLASY  I – VII godz. 10.00

GRATULUJEMY WSZYSTKIM UCZNIOM WYTRWAŁOŚCI,

WSZELKICH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, SPORTOWYCH,

ARTYSTYCZNYCH.  ŻYCZYMY WYJĄTKOWYCH WAKACJI

I NIESAMOWITYCH WRAŻEŃ.

                                       DYREKCJA I NAUCZYCIELEJ

                           7 czerwca 2021 r. zakończyła się innowacja pedagogiczna TeatromaniaW ramach innowacji uczniowie klas integracyjnych przygotowywali przedstawienie pt. Blaskojad. Grupa stworzyła zgrany zespół aktorów,  chętnie uczestniczących w spotkaniach. Wykazali się wrażliwością na sztukę. Uczniowie w znaczący sposób rozwinęli następujące zdolności: swobodnego wypowiadania się, rozwijania sprawności językowej, wyrażania nawet pojedynczym słowem nastrojów i uczuć, umiejętność odgrywania określonych ról, przełamanie własnych zahamowań (nieśmiałości w nawiązywaniu kontaktów). Nabywali pewności siebie i wiary we własne możliwości.  Zajęcia były  doskonałą formą integracji zespołu szkolnego. Innowacja zakończyła się pomyślnie. Przedstawienie pt. Blaskojad zostało nagrane. Zapraszamy na premierę!

Link do przedstawienia BLASKOJAD:  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3DwL3kxu61Ofs%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR37DbRCuUDj-KWT2vNS6pAjkp-YVo-1om0FQMkE3MSybT4G9oZA5IWS1FM&h=AT1wMUgaUcD2waUDRCeXUnV_a53wXIn6-xE0KZWXcnlgb2-DcYswLtEO8gWOeKx3tMK3fpZvxxngNXCh0zVjqXGmWWN4FX5x_NeHzsglgHYOMvb1Wexx39VklRCacjKRm7lCPg

 

 

Z przyjemnością informujemy, że konkurs tematyczny pt. „Patron roku 2021 – Kardynał Stefan Wyszyński” został rozstrzygnięty! Na konkurs wpłynęło 17 prac.

 • Celem było upamiętnienie postaci o szczególnym znaczeniu dla Polski oraz wsparcie nauczycieli w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021 w zakresie: Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych oraz wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 • Organizatorzy konkursu: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninieoraz Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.
 • Patronat honorowy nad konkursem tematycznym objął Robert Gaweł - Wielkopolski Kurator Oświaty. Konkurs obejmował swoim zasięgiem województwo wielkopolskie.
 • Jury konkursowe wybrało po trzy zwycięskie prace w każdej kategorii wiekowej.

Oto lista zwycięzców:

Kategoria - szkoła podstawowa

Wyróżnienia:

Kategoria szkoła ponadpodstawowa

Wyróżnienie:

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym osobom. 

Nauczycielom dziękujemy za koordynację działań i miłą współpracę.

Koordynatorem konkursu była pani Agnieszka Piekarska

198661151 1208809209554892 4401978722167724085 n

198309424 127986399427689 6844316949265229842 n

 Fot. Nagrodzone prace autorstwa Jakuba Jachnika oraz Wiktorii Sobieraj

                 W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy 5a wzięli udział w programie „Wiem  i Działam” pod patronem Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH). PAH to organizacja pozarządowa, która na co dzień niesie pomoc osobom poszkodowanym w wyniku kryzysów humanitarnych.

                 Program ten to cykl o mądrym pomaganiu, który wprowadza uczniów i uczennice w zagadnienia pomocy humanitarnej, globalnych współzależności oraz działalności Polskiej Akcji Humanitarnej, a także zachęca do wspólnego działania.

                 W ramach programu uczniowie zorganizowali akcję świadomościową nagrywając film.

Zachęcamy do obejrzenia w celu zapoznania się z tymże programem.

 

Link do filmu: https://drive.google.com/file/d/1Q-B3uHQ1IhKd8KOf4uqbttNlOlXd2DiU/view 

Informujemy, że konkurs tematyczny pt. „Rok 2021 – Rokiem Konstytucji 3 Maja” został rozstrzygnięty.

 • Na konkurs wpłynęły 62 prace.
 • Tematyka zaproponowanego konkursu obejmowała znajomość faktów, postaci związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Konkurs był propozycją upowszechniania i pogłębiania wiedzy o historii Polski oraz wspierał nauczycieli w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021 w zakresie: Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych oraz Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 • Konkurs został przeprowadzony w jednej kategorii – przygotowanie infografiki edukacyjnej.
 • Organizatorzy konkursu: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninieoraz Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.
 • Patronat honorowy nad konkursem tematycznym objął Wielkopolski Kurator Oświaty. Konkurs obejmował swoim zasięgiem województwo wielkopolskie.
 • Po długich naradach jury konkursowe wybrało po trzy zwycięskie prace w każdej kategorii wiekowej. Dla przypomnienia prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych – szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa.
 • Oto lista zwycięzców:

Szkoły podstawowe

Wyróżnienia:

Szkoły ponadpodstawowe

 • I miejsce Aleksandra Pierzgalska, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie, nauczyciel koordynujący Agnieszka Flis
 • II miejsce Julia Jeziorska, Zespół Szkół Ekonomiczno Administracyjnych w Kole, nauczyciel koordynujący Mieczysław Wojtasik
 • III miejsce Amelia Dąbek, ZSEU w Żychlinie, nauczyciel koordynujący Aleksandra Gołdych

Wyróżnienie:

Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym osobom. 

Serdecznie dziękujemy nauczycielom koordynującym szkolny etap konkursu za zaangażowanie i miłą współpracę. 

Koordynatorem konkursu była pani Aldona Olesiak.

3maja 03.view

Fot. https://www.sejm.gov.pl

 

U W A G A !

Wpłaty za posiłki obiadowe na m-c Czerwiec 2021r. będą przyjmowane według następującego cennika:

 • Uczniowie - 52,50 zł   (15 dni x 3,50zł)
 • Pracownicy : 105,00 zł   (15 dni x 7,00zł)

 

Wpłaty na rachunek bankowy szkoły:  Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie  ul. Wyszyńskiego 24, 62-510 Konin

04 1560 0013 2015 2801 2630 0001

Prosimy dokonywać w terminie od  20.05.2021  do 31.05.2021r.

Przy wpłacie na rachunek bankowy decyduje data wpływu środków na konto szkoły.

W przypadku wpływu środków po ustalonym terminie wpłaty nieuzgodnione z księgowością będą zwracane.

                              

 

                                    W tytule wpłaty proszę podać:

 

Obiady za miesiąc  6/2021,   imię i nazwisko osoby, klasa

za którą dokonywana jest wpłata

oraz numer identyfikatora.

 

( IDENTYFIKATOR NA ROK SZKOLNY 2020/2021

NADANY PRZEZ SEKRETARIAT)