U W A G A !

Wpłaty za posiłki obiadowe na m-c Czerwiec 2021r. będą przyjmowane według następującego cennika:

  • Uczniowie - 52,50 zł   (15 dni x 3,50zł)
  • Pracownicy : 105,00 zł   (15 dni x 7,00zł)

 

Wpłaty na rachunek bankowy szkoły:  Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie  ul. Wyszyńskiego 24, 62-510 Konin

04 1560 0013 2015 2801 2630 0001

Prosimy dokonywać w terminie od  20.05.2021  do 31.05.2021r.

Przy wpłacie na rachunek bankowy decyduje data wpływu środków na konto szkoły.

W przypadku wpływu środków po ustalonym terminie wpłaty nieuzgodnione z księgowością będą zwracane.

                              

 

                                    W tytule wpłaty proszę podać:

 

Obiady za miesiąc  6/2021,   imię i nazwisko osoby, klasa

za którą dokonywana jest wpłata

oraz numer identyfikatora.

 

( IDENTYFIKATOR NA ROK SZKOLNY 2020/2021

NADANY PRZEZ SEKRETARIAT)

 

 

 

Światowy Dzień Wody

 

22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. W związku z tym bardzo istotnym dla naszego społeczeństwa i środowiska dniem, nasza szkoła w ramach promocji i podnoszenia świadomości na temat powszechnego dostępu do wody na świecie, postanowiła w roku szkolnym 2020/2021 włączyć się do akcji – „Światowy Dzień wody z PAH”.

Hasłem przewodnim akcji na podstawie którego oparły się Nasze działania było: „Zróbmy szum wokół wody.” Na podstawie materiałów edukacyjnych Polskiej Akcji Humanitarnej, odbyły się zajęcia podnoszące świadomość oraz propagujące współodpowiedzialność za dostęp do bezpiecznej wody pitnej. Treściwe publikacje, bezpłatne materiały online, quizy oraz wiele innych, merytorycznych broszur dotyczących zagadnień o wodzie, miały za zadanie podnieść świadomość dzieci i młodzieży o destrukcyjnych, wręcz nieodwracalnych efektach dla naszego świata z racji zaniedbań i nie przestrzegania prostych zasad, które mogą przyczynić się do kryzysu klimatycznego związanego z brakiem powszechnego dostępu do czystej wody.

Zaangażowani nauczyciele w ramach wzięcia udziału w tak ważnym przedsięwzięciu, otrzymali podziękowanie wraz z zaświadczeniem dla szkoły o zrealizowaniu akcji „Światowy Dzień Wody z PAH”.

Angażowanie dzieci i młodzieży w tego typu przedsięwzięcia, miało za zadanie wskrzesić w młodych osobach poczucie świadomości i odpowiedzialności uczestników na temat znaczenia i wartości wody, która jest niezbędna do życia i prawidłowego funkcjonowania.

pat

NARODOWE ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA W SZKOLE

ustawa

WŁĄCZYLIŚMY SIĘ W OBCHODY 230 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA.ODBYŁY

SIĘ LEKCJE PROSTO Z ZAMKU KRÓLEWSKIEGO, A UCZNIOWIE WYKONALI WIRTUALNĄ GAZETKĘ

I ZAPOZANALI SIĘ Z OBRAZEM MISTRZA MATEJKI.

Konstytucja trudne słowo

Lecz z łatwością wytłumaczę

Prawa, wolność, obowiązki

To oznacza – nie inaczej

To akt prawny lub ustawa

O najwyższej mocy prawnej

Ustanawia, reguluje

Ustrój i organizacje

System źródeł prawa w kraju

Głowa państwa im przewodzi

U nas w Polsce Konstytucja

Z 3 maja się wywodzi

Jeden siedem dziewięć jeden (1791)

To rok historycznie ważny

Trzeci maja – Konstytucja Niech tę datę zna już każdy

MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY

                         KANGUR 2021     

ŻYCZYMY SUKCESU ,TRZYMAMY KCIUKI

 

Konkurs Kangur odbędzie 22 kwietnia 2021roku,

zostanie  przeprowadzony w szkole. 

Szkolny koordynator konkursu 

Małgorzata Dutkiewicz

kangur

kang22

 

 

wakacje

      W miesiącu marcu klasa 7b pod opieka pań: Aliny Czai i Moniki Jaroszewskiej zorganizowała zbiórkę karmy dla kotów.

 Uczniowie przynosili karmę do szkoły i wrzucali do specjalnego kartonu, a 18 marca dwie uczennice razem z panią Moniką Jaroszewską

odwiozły zebraną karmę do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie.

z1z2z3