Sprawozdanie z działań dotyczących profilaktyki grypy

Wrzesień 2009

 

       W związku z potrzebą wzmożonej profilaktyki grypy podjęto w naszej szkole szereg działań, mających na celu uświadomienie nauczycielom, uczniom i ich rodzicom skali zagrożeń wynikających z szerzenia się wirusa grypy typu A/H1N1 i konieczności stosowania wybranych metod w celu uchronienia się przed zakażeniem.

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY, KTÓRA NALEŻY DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

RAPORT ZA ROK 2009

 

PLAN PRACY Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W KONINIE

CEL OGÓLNY: Kształtowanie i modyfikowanie postaw i zachowań zdrowotnych poprzez doskonalenie kompetencji jednostki w rozwoju własnego zdrowia oraz kompetencji w interakcji z otoczeniem.

Termin realizacji: 14.11.2012 r. - 19.11.2012 r.
Osoba odpowiedzialna: Monika Siwek
Realizujący akcję: wychowawcy klas, nauczyciele przyrody i plastyki,
pielęgniarka szkolna

Wykorzystane formy:

- pogadanki (we wszystkich klasach I-VI)
- spotkania z panią pielęgniarką (chętne klasy)
- plakaty, gazetki tematyczne i hasła antynikotynowe (chętne klasy)
- listy do palących rodziców (chętni uczniowie)
- najciekawsze listy do palących rodziców zamieszczone zostały
na gazetce w holu szkoły
- kilka listów zamieścimy w grudniowym wydaniu gazetki szkolnej
"Ośmiornica"