Dnia 6 maja 2018r. w Szkole Podstawowej nr8 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie odbył się

VI ÓSEMKOWY INTEGRACYJNY TURNIEJ SPORTOWY.

 Uczniowie szkół podstawowych nr 8, 9, 15 i Specjalnego Ośrodka  Szkolno - Wychowawczego zmierzyli się w wielu konkurencjach sportowych. Spotkanie zakończył słodki poczęstunek oraz pokaz musztry paradnej i Grupy Tanecznej RAINBOW w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie. Dziękujemy wszystkim za wspólne umacnianie integracji poprzez sport i dobrą zabawę J

12

ZIELONE PARAPETY

 „NAJPIĘKNIEJSZY ZIELONY PARAPET”

W projekcie „Najpiękniejszy zielony parapet” wzięły udział prawie wszystkie klasy I-VII. Uczniowie samodzielnie siali wiosenne rośliny   i pielęgnowali swoje „ogródki” w klasach. W naszej szkole przez dłuższy czas unosił się wiosenny zapach dzięki wschodzącej rzeżusze, pomidorkom i innym nowalijkom.

Po rozstrzygnięciu konkursu wszystkie ogródki podziwiać można       na I piętrze. Jest przepięknie zielono i wiosennie.

Dziękujemy, drodzy uczniowie i nauczyciele, że dzięki Wam prawdziwa wiosna zawitała również do naszej szkoły. Zresztą zobaczcie sami w galerii.

                                                                   

                                                                     Monika Jaroszewska

                                                                     Anna Grochowska

zielone1

   Dnia 23 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole DZIEŃ ZIEMI.

Tegoroczne obchody odbyły się pod hasłem: ONI ZMIENILI ŚWIAT.

            Uczniowie klas 4- 7 zgłębiali życiorysy sławnych uczonych M. Skłodowskiej- Curie, Pitagorasa, K. Darwina, M. Kopernika, Archimedesa, K. Kolumba.

             Klasy młodsze wykonały piękne portrety uczonych, a starsze przedstawiły scenki z życia tych sławnych ludzi.   Na spotkaniu klas odbyło się również podsumowanie akcji: ZIELONE PARAPETY.

ZDROWE ZYCIE=DOBRE ŻYCIE 2018

Dnia 5 kwietnia w naszej szkole już po raz szósty odbył się                          

Międzyszkolny Konkurs ZDROWE ŻYCIE = DOBRE ŻYCIE.                                                   

W konkursie startowało osiem trzyosobowych drużyn z sześciu konińskich szkół.

Uczniowie współzawodniczyli w trzech konkurencjach: rozwiązywali test  z pytaniami dotyczącymi zdrowego stylu życia, wykazywali się umiejętnością odczytywania etykiet z produktów spożywczych oraz pokazali swą kondycją fizyczną w czasie konkurencji sportowej.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna z SP nr 15 w składzie:

  • Natalia Marcinkowska
  • Magdalena Kałużna
  • Cyprian Owczarek

Drugie miejsce zajęła drużyna z naszej szkoły w składzie:

  • Maria Bartczak
  • Kinga Konieczyńska
  • Zuzanna Paruszkiewicz

Trzecie miejsce zajęła drużyna z SP nr 9 w składzie:

  • Maja Szczepaniak
  • Fleur Pilet
  • Igor Winowski

Spotkanie uczniów klas VI i VII z dietetykiem

22 marca odbyło się spotkanie uczniów klas VI i VII

z panią dietetyk Agnieszką Blumczyńską.

 Tym razem uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, co to znaczy „zaburzenia odżywiania” i jakie są ich rodzaje. Dla utrwalenia wiedzy na koniec spotkania wspólnie z panią dietetyk rozwiązali quiz. Uczniowie aktywnie  uczestniczyli       w zajęciach i wzbogacili swoją wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania.

22

    Od grudnia obowiązuje w naszej szkole Dekalog dobrych manier, czyli 10 zasad dobrego zachowania w naszej szkole,który został opracowany wspólnie przez uczniów i nauczycieli. Dekalog został umieszczony w holu szkoły. Wychowawcy omawiają wprowadzone zasady z uczniami podczas zajęć. Każda klasa ma za zadanie wykonanie, w ramach konkursu, własnej oprawy graficznej Dekalogu i powieszenie go w swoich klasach.

1AKCEPTACJA- każdy ma prawo być sobą

2SZACUNEKszanujemy siebie nawzajem

3UBIÓRubiór dostosowujemy do okazji

4PUNKTUALNOŚĆnie spóźniamy się do szkoły i na inne zajęcia

5KULTURA OSOBISTAużywamy zwrotów grzecznościowych

6FAIR PLAYprzestrzegamy zasad, potrafimy przegrywać z honorem

7ODPOWIEDZIALNOŚĆponosimy odpowiedzialność za swoje czyny

8REAGOWANIEreagujemy, jeśli Tobie lub komuś dzieje się krzywda

9HIGIENA- dbamy o siebie i otoczenie

10BEZPIECZEŃSTWOunikamy zagrożeń