Dnia 8 września na zebraniu rady pedagogicznej pielęgniarka szkolna wygłosiła referat dla nauczycieli na temat działań, które należy podjąć podczas występowania zachorowań w szkole.

       W dniach 9-10 września pielęgniarka szkolna przeprowadziła w każdej klasie pogadankę z dziećmi na temat zachowań wskazanych w przypadku kontaktu z osobami chorymi na grypę oraz postępowania w przypadku, kiedy sami uczniowie zaobserwują u siebie objawy grypy (przeprowadzono ćwiczenia praktyczne). Pani pielęgniarka przekazała również zalecenia dotyczące stylu życia wpływającego na umacnianie zdrowia.

       11 września w holu szkoły umieszczono gazetkę w całości tematycznie poświęconą informacjom dla uczniów i rodziców o sposobach zapobiegania grypie oraz postępowaniu w przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych. Na gazetce dostępne są numery telefonów infolinii, która udziela informacji             w zakresie wirusa grypy typu A/H1N1.

       Dnia 17 września na zebraniu przekazano rodzicom gazetkę na temat ich roli w dostarczaniu i wzmacnianiu informacji w zakresie dbania o zdrowie. 

 

 

                                            Koordynator szkolny ds. promocji zdrowia: Monika Siwek