Podsumowanie   działań szkoły z zakresu promocji zdrowia w 2009 roku:

 

1. Realizowanie programu wychowawczo –   profilaktycznego „Spójrz inaczej” („Reakcja organiczna na

      lęk”, „Gdyby moje ciało mogło mówić. Dbamy o swoje ciało. Jak używać   lekarstw”, „Doceniam  

    innych   a inni doceniają mnie”, „Moje sukcesy. Czy jestem z siebie dumny”, „Mój dobry   dzień – Jak

      radzić sobie w trudnych sytuacjach”…)

2. Realizowanie elementów programu   „Strażnicy Uśmiechu” („Emocje pozytywne i negatywne”,

    „Wewnętrzne,   zewnętrzna ja”, „Rozwijamy swoje zainteresowania”…)

3. Prowadzenie Programu edukacyjnego dla   dziewcząt klas VI „Między nami kobietkami”.

4. Realizowanie elementów programu„Trzeci   elementarz, czyli program siedmiu kroków” w klasach VI.

5. Rozmowy indywidualne z uczniami i   rodzicami prowadzone przez pedagoga szkolnego dotyczące

      środków psychoaktywnych oraz przemocy i agresji.

6. Udział w programie „Wolność Oddechu –   Zapobiegaj Astmie”- oglądnie filmu edukacyjnego, 

    kolorowanie   historyjki o Jasiu, wręczenie rodzicom ulotek informacyjnych.

7. Kto o zęby dba, zdrowy uśmiech ma –   udział w programie „Radosny Uśmiech – Radosna

      Przyszłość” uczniów klas drugich. Praktyczne ćwiczenia szczotkowania   zębów.

8. Kontynuowanie cyklu spotkań w   Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie (udział uczniów klas I - III

    w   całodniowych warsztatach muzyczno – ruchowych).

9. Akcja „Uwaga! Wirus grypy typu A/H1N1”   (referat pielęgniarki szkolnej na zebraniu rady

    pedagogicznej, ćwiczenia praktyczne uczniów   – zachowania wskazane w przypadku kontaktu         

    z   osobami chorymi…, gazetka tematyczna w holu szkoły, ulotka informacyjna dla   rodziców).

10. Udział w akcji „Stop przemocy” –   przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat przyczyn               

        i skutków agresji, odbył się konkurs międzyklasowy na plakat   zachęcający do pozytywnych

        zachowań wobec rówieśników lub dorosłych w różnych sytuacjach   życiowych.

11. Udział w akcji UNICEF „Balony do nieba”   – rozmowa wychowawców klas z uczniami na temat

        praw dziecka, oglądanie pokazu multimedialnego „Mam prawo…”, udział w   inscenizacji

        przygotowanej przez uczniów klas starszych, pisanie przez uczniów na   karteczce wybranego

        prawa i przymocowanie go to balonu, wypuszczenie przez wszystkich   uczniów balonów na boisku

        szkolnym.

12. Udział w akcji „Rzuć palenie razem z   nami”- rozmowy z pielęgniarką szkolną, wykonanie rysunku

        ``Tytoniowej twarzy``- wystawa prac w holu szkoły, oglądanie pokazu   multimedialnego „Nie pal”,

       pisanie przez chętnych uczniów    listu do palących rodziców – wyróżnione listy stanowiły załącznik

       do grudniowej gazetki dla rodziców.

13. Spotkania uczniów klas VI z osobą   niepełnosprawną z fundacji „Podaj dalej” w ramach akcji

     „Płytka wyobraźnia to kalectwo”.   Uświadomienie uczniom niebezpieczeństw, jakie czyhają na nich               

       w czasie letniego wypoczynku; jeden brawurowy skok do wody może   spowodować uszkodzenie

       kręgosłupa. Prezentowanie przez zaproszonego gościa filmu.   Odpowiadanie na pytania uczniów.

14. Lekcje udzielania pierwszej pomocy w klasach VI w ramach akcji „Płytka wyobraźnia to kalectwo”.

        Zapoznanie się z gazetką w holu szkoły na temat właściwego zachowania   się nad wodą                        

        w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu.

15. Spotkania z panem dzielnicowym –   sposoby reagowania na niebezpieczeństwo, ze szczególnym

        uwzględnieniem niebezpieczeństwa związanego z kontaktowaniem się z   nieznajomymi.

16. „Trzymaj formę”- zapoznanie się uczniów z piramidą zdrowego   żywienia, układanie menu

      dziennego, rozmowa o   skutkach niedoboru witamin w organizmie na podstawie gazetki w holu 

      szkoły, wykonywanie   zdrowych posiłków.

17. Planujemy swój dzień – Układanie i pisanie   planów dnia ze szczególnym uwzględnieniem czasu

        przeznaczonego na odpoczynek i aktywność fizyczną. Rozmowa na temat   problemu otyłości.

18. Konkurs ``kanapkowy``międzylkasowy -   „Żyjmy zdrowo kolorowo”.

19. Drobnoustroje czyhają wszędzie – wykonanie   plakatów i haseł dotyczących zdrowia i higieny

      osobistej.

20. Lekcje dobrych manier – nauka posługiwania się sztućcami,   estetyczne przygotowanie stołu do  

      posiłku, kultura   zachowania przy stole.

21. Kultura osobista na co dzień –   praktyczne lekcje posługiwania się sztućcami. Zaopatrzenie

        stołówki szkolnej w noże.

22. Na tropie zdrowia i urody – wykonanie   sałatek jarzynowych.

23. Kto soki pije, długo żyje – warzywa i   owoce źródłem witamin. Czytanie informacji umieszczonych 

        na opakowaniach soków. Wykonanie surówek.

24. Przyłączenie się szkolnego sklepiku do   działań na rzecz zdrowego odżywiania – rozszerzenie  

        asortymentu o jednodniowe całkowicie naturalne soki owocowe, warzywne   i owocowo-warzywne.

25. Kącik kulinarny w szkolnej gazetce   „Ośmiornica”.

26. „Kto mleko pije – ten zdrowo żyje” –   kontynuowanie rozprowadzania mleka w szkole.

27. Udział w konkursie międzyszkolnym „Żyjmy zdrowo”. Uczennica VI   klasy zajęła III miejsce                     

      i wyróżniono prace dwóch   uczennic klas VI.

28. Szkolny konkurs na najlepszy plakat promujący zdrowy styl życia.

29. Zorganizowanie konkursu „Mistrz wiedzy   o zdrowiu”.

30. Kwiecień miesiącem zdrowia –   inscenizacja, pokaz mody sportowej, występ chóru szkolnego.

31. Udział w szkolnych imprezach sportowych: Turniej Ringo, 1001 gra.

32. Udział w międzyszkolnych zmaganiach sportowych: sztafetowe biegi   przełajowe, drużynowe

      mistrzostwa w pływaniu   (dziewczynki zajęły miejsce II, chłopcy – miejsce I), drużynowy

      badminton, szachy,   warcaby, piłka ręczna, halowa piłka nożna, piłka siatkowa (dziewczynki   zajęły  

      miejsce I.

33. Praktyczna nauka pływania na basenie   pod okiem instruktorów (klasy pierwsze). Uczestniczenie

        chętnych klas II – VI w zajęciach na basenie.

34. Udział w międzyszkolnym   rajdzie„Rowerowa masa krytyczna”Konin-Bieniszew”   (przedstawicielami

        naszej szkoły byli chętni uczniowe i ich rodzice oraz  nauczyciele).

35. Dzień Dziecka na sportowo – konkurencje,   gry i zabawy.

36. Z wizytą u pani pielęgniarki –   Sprawdzenie czystości głów i mierzenie wzrostu.

37. Przeprowadzenie przez pielęgniarkę   szkolną fluoryzacji (sześciokrotnie w odstępie

        dwutygodniowym).

38. Badanie wzroku, ciśnienia, kifozy,   lordozy i skoliozy uczniów klas pierwszych, trzecich i piątych.

39. Ankiety w klasach starszych na temat   zainteresowań „Cały Ja”.

40. Konsekwencje ryzykownych zachowań i   decyzji (klasy IV).

41. Profilaktyka uzależnień od środków   psychoaktywnych (zajęcia GDDW).

42. Komputer przyjaciel, czy wróg? –   pogadanki na temat zasad korzystania z Internetu prowadzone

        przez przez panią informatyk i bibliotekarkę. Rozmowy wychowawców klas   na temat racjonalnego

        korzystania z osiągnięć techniki. Oglądanie filmu pt. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

43. Z plecakiem do szkoły – lekcje dla   pierwszoklasistów prawidłowego noszenia tornistra.

44. Jestem uczestnikiem ruchu drogowego –   pogadanki, wycieczki na skrzyżowanie ulic, oglądanie

        filmu „Bądź bezpieczny na drodze”, praktyczne przygotowania uczniów do   zdobycia Karty

        rowerowej (klasy czwarte).

45. Nie miej pstro w głowie – bezpieczne   miejsca zabaw dzieci, zasady poruszania się po drogach    

        w mieście i na wsi.

46. Jak segregować odpady (klasy IV – VI)–   pogadanka i film „Historia puszki aluminiowej”.

47. Udział w akcji „Sprzątanie świata” –   wokół szkoły i na wyznaczonych osiedlach.

48. Poznajemy tajemnice powietrza i wody –   wykonywanie doświadczeń, uświadamianie konieczności

        dbania o środowisko naturalne, oglądanie filmu „Historia kropelki   wody”.

49. Rozszerzenie propozycji kół   zainteresowań dla uczniów – „Mini - gospodyni”, „Aerobik dla

        najmłodszych”, „Schola”, „Przygoda z książką”, „Zajęcia   ogólnorozwojowe”.

50. Uaktualnianie gazetek w holu szkoły – „Bezpieczne   zabawy zimowe – propozycje różnorodnych   

        form spędzania czasu wolnego uczniów i ich rodziców”, „Sposoby   zapobiegania grypie”,  

       „Żeby zdrowym być trzeba zdrowo żyć”, „Skutki niedoboru witamin w   organizmie człowieka”,

     „Wigilijne   potrawy w Polsce i na świecie”…

51. Pisanie artykułów do gazetki dla rodziców   o tematyce zdrowotnej: „Mamo, tato! Uwaga – Ja

        dorastam”, „Przemoc w grach komputerowych – wpływ na rozwój dziecka”,   „Ruch – biologiczną

        potrzebą człowieka”, „Mamo, tato - nie pal”.