wizytowka

Pracownicy administracji

Sekretarz szkoły - Irena Jasiak

sekretarz

 

Referent do spraw kadr i płac - Marzena Chojnacka

kadry

 

Kierownik gospodarczy - Teresa Maciejewska

kier gosp

 

Główny księgowy  - Ewa Przybylska

ksiegowa

 
Godziny lekcji

moodle

szkodkrtalent