wizytowka

Dyrekcja

Dyrekcja Szkoły

Mirosław Małuszek

Marzena Sobiś

Godziny lekcji

moodle

szkodkrtalent