Projekt Żołnierze Wyklęci Wojewódzki konkurs historyczny „Panny wyklęte”

   W Wielki Piątek przedstawiamy efekty pracy uczniów klas IV  krajowego projektu eTwinning. 

Uczniowie wcielając się w postacie biblijne z kart Ewangelii odegrali krótkie scenki do poszczególnych

stacji Drogi Krzyżowej. 

Napisali i nagrali rozważania do przydzielonych stacji oraz wykonali tematyczne rysunki. Zostały one

zebrane w całość i umieszczone w książeczce. 

Nasza szkoła pracowała nad stacja 3 i 7.

Uczniom i ich opiekunom gratulujemy kreatywności i pomysłowości. 

Mamy nadzieję, że zarówno film jak i książka przybliżą nam zbawcze wydarzenia, które przeżywamy. 

Link do książeczki:

https://www.storyjumper.com/.../read/129894752/624550baf1997

link do filmu:

https://youtu.be/r_IHjki5KJg

Projekt eTwinning – „Droga krzyżowa – oczami dziecka”

 Klasy czwarte biorą udział w międzyszkolnym projekcie eTwinning pt: „Droga krzyżowa – oczami dziecka”.

Jego celem jest stworzenie przez uczniów książeczki z autorskimi rysunkami i rozważaniami oraz filmu przedstawiającego Drogę Krzyżową Pana Jezusa widzianą ich oczami wyobraźni, umysłem oraz sercem. 

W realizację projektowych zadań zaangażowanych jest 10 szkół z całej Polski.

Za nami już kilka zadań. Stworzenie swoich awatarów, przygotowanie plakatu o naszej szkole oraz zaprojektowanie i wybranie logo projektu.

Udało się nam też podczas lekcji religii poznać i przypomnieć stacje drogi krzyżowej. Kolejne etapy przed nami.

Koordynatorem projektu jest s. Emanuela Tomczak CSFN

collage strona 1

collage strona

 

 

kurat

Szanowni Państwo,

organizatorzy bardzo dziękują uczniom i nauczycielom za to, że biorąc udział w konkursie „40.rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce” włączyli się w obchody tej wyjątkowej, dla naszego kraju rocznicy. Gratulacje składamy laureatom, wyróżnionym osobom oraz wszystkim, którzy przysłali prace konkursowe. Informujemy, że wpłynęło 58 prac w formie infografiki.

Patronat honorowy nad konkursem objął  Wielkopolski Kurator Oświaty Pan Robert Gaweł.

Ze względu na sytuację w kraju spowodowaną pandemią COVID-19 organizator konkursu powiadomi wyróżnione osoby o terminie i miejscu wręczenia nagród.

WYNIKI KONKURSU DO POBRANIA PDF

Wojewódzki Konkurs Historyczny

„40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce”

 

1. Konkurs 40-rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

2. Załączniki Konkurs 40-rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce