Wojewódzki Konkurs Historyczny

„40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce”

 

1. Konkurs 40-rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

2. Załączniki Konkurs 40-rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

       W marcu i maju w naszej szkole odbyły się dwa etapy konkursu języka angielskiego „Super Kids” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 6 w Koninie. Do drugiego etapu zakwalifikowano trzech uczestników. Poziom konkursu był wysoki i obejmował zakres umiejętności przekraczający wiedzę klasy trzeciej. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Zuzia Kin klasa 3b – laureat

Zosia Dembińska klasa 3a - laureat

Zuzia Płachcińska klasa 3b – dyplom

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Opiekun konkursu:

M. Stefańska

Z przyjemnością informujemy, że konkurs tematyczny pt. „Patron roku 2021 – Kardynał Stefan Wyszyński” został rozstrzygnięty! Na konkurs wpłynęło 17 prac.

 • Celem było upamiętnienie postaci o szczególnym znaczeniu dla Polski oraz wsparcie nauczycieli w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021 w zakresie: Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych oraz wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 • Organizatorzy konkursu: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninieoraz Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.
 • Patronat honorowy nad konkursem tematycznym objął Robert Gaweł - Wielkopolski Kurator Oświaty. Konkurs obejmował swoim zasięgiem województwo wielkopolskie.
 • Jury konkursowe wybrało po trzy zwycięskie prace w każdej kategorii wiekowej.

Oto lista zwycięzców:

Kategoria - szkoła podstawowa

Wyróżnienia:

Kategoria szkoła ponadpodstawowa

Wyróżnienie:

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym osobom. 

Nauczycielom dziękujemy za koordynację działań i miłą współpracę.

Koordynatorem konkursu była pani Agnieszka Piekarska

198661151 1208809209554892 4401978722167724085 n

198309424 127986399427689 6844316949265229842 n

 Fot. Nagrodzone prace autorstwa Jakuba Jachnika oraz Wiktorii Sobieraj

Informujemy, że konkurs tematyczny pt. „Rok 2021 – Rokiem Konstytucji 3 Maja” został rozstrzygnięty.

 • Na konkurs wpłynęły 62 prace.
 • Tematyka zaproponowanego konkursu obejmowała znajomość faktów, postaci związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Konkurs był propozycją upowszechniania i pogłębiania wiedzy o historii Polski oraz wspierał nauczycieli w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021 w zakresie: Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych oraz Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 • Konkurs został przeprowadzony w jednej kategorii – przygotowanie infografiki edukacyjnej.
 • Organizatorzy konkursu: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninieoraz Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.
 • Patronat honorowy nad konkursem tematycznym objął Wielkopolski Kurator Oświaty. Konkurs obejmował swoim zasięgiem województwo wielkopolskie.
 • Po długich naradach jury konkursowe wybrało po trzy zwycięskie prace w każdej kategorii wiekowej. Dla przypomnienia prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych – szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa.
 • Oto lista zwycięzców:

Szkoły podstawowe

Wyróżnienia:

Szkoły ponadpodstawowe

 • I miejsce Aleksandra Pierzgalska, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie, nauczyciel koordynujący Agnieszka Flis
 • II miejsce Julia Jeziorska, Zespół Szkół Ekonomiczno Administracyjnych w Kole, nauczyciel koordynujący Mieczysław Wojtasik
 • III miejsce Amelia Dąbek, ZSEU w Żychlinie, nauczyciel koordynujący Aleksandra Gołdych

Wyróżnienie:

Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym osobom. 

Serdecznie dziękujemy nauczycielom koordynującym szkolny etap konkursu za zaangażowanie i miłą współpracę. 

Koordynatorem konkursu była pani Aldona Olesiak.

3maja 03.view

Fot. https://www.sejm.gov.pl

 

Wojewódzki Konkurs Historyczny

„Rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja”

ksie

Oryginalny rękopis Konstytucji 3 maja w Galerii Kordegarda w Warszawie. 2016 r. Fot. PAP/J. Turczyk

 Wojewódzki Konkurs Historyczny Rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja

REGULAMIN KONKURSU

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

                                                                                

„Sztuką jest umierać dla Ojczyzny,

ale jeszcze większą sztuką jest dobrze dla niej żyć”.

Kard. Stefan Wyszyński

wysz 

                                                                                                              Źródło: Wikipedia Commons

Wojewódzki Konkurs Tematyczny Patron Roku 2021 - Kardynał Stefan Wyszyński

REGULAMIN KONKURSU Patron roku 2021 Kardynał Stefan Wyszyński

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4