wizytowka

Zebrania z rodzicami - II półrocze

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2013/2014

II półrocze

Lp.

Data

Godzina

Forma

1.

20.03. 2014

17.00

Konsultacje  dla  rodziców  uczniów  klas  1-6

2.

24.04.2014

16.30

Wywiadówka  dla rodziców  uczniów  klas  1 -3

17.30

Wywiadówka  dla rodziców  uczniów  klas  4 -6

3.

22.05.2014

17.00

Konsultacje  dla  rodziców  uczniów  klas  1-6

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2013/2014

I  półrocze

Lp.

Data

Godzina

Forma

1.

 

16.30

Zebranie z rodzicami uczniów klas I

2.

 

16.30

Zebranie z rodzicami uczniów klas II-III

17.30

Zebranie z rodzicami uczniów klas IV-VI

3.

 

17.00

Spotkanie z rodzicami uczniów klas VI

 – sprawdzian klas VI

4.

 

16.30

Zebranie z rodzicami uczniów klas V-VI

17.00

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I-VI

5.

 

16.30

Wywiadówki dla rodziców uczniów klas I-III

17.30

Wywiadówki dla rodziców uczniów klas IV-VI

6.

 

17.00

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I-VI

7.

 

16.30

Wywiadówki dla rodziców uczniów klas I-III

17.30

Wywiadówki dla rodziców uczniów klas IV-VI

Godziny lekcji

moodle

szkodkrtalent