wizytowka

Dni dodatkowo wolne

                                                                                                      

W roku szkolnym 2013 / 2014 dodatkowymi dniami wolnymi

od zajęć dydaktyczno – wychowawczych są:

1 / 27 września 2013 r.

2 / 2 stycznia 2014 r.

3 / 3 stycznia 2014 r.

4 / 1 kwietnia 2014 r. – sprawdzian kl. VI

5 / 2 maja 2014 r. – piątek po 1 Maja

6 / 20 czerwca 2014 r. – piątek po Bożym Ciele

  

Godziny lekcji

moodle

szkodkrtalent