DYREKCJA

SEKRETARIAT  

PEDAGOG 

PSYCHOLOG 

ŚWIETLICA  

BIBLIOTEKA

LOGOPEDA

PIELĘGNIARKA

szkoła

Należność za obiady należy regulować w ostatnich dniach miesiąca, poprzedzający miesiąc żywieniowy( od 20 do końca miesiąca).

 

Bardzo prosimy o terminowe wpłaty.

Pliki z jadłospisem w formacie PDF są do pobrania poniżej:

26.09.2022-30.09.2022

W  roku szkolnym 2015/2016 rodzice uczniów klas I, II, i IV szkoły podstawowej nie będą kupować podręczników lub materiałów edukacyjnych niebędących podręcznikami oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zapewnienie tych podręczników i materiałów jest zadaniem szkoły. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zmian.

 

Plakat informacyjny dla rodziców-page-001