Gazetka dla Rodziców nr 46

GAZETKA DLA RODZICÓW

Szkoła Podstawowa nr 8

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Powstańców Wielkopolskich

Nr 46 listopad 2015

                                                         

                                                       

 „Przygotuj miejsce dla gościa,

niech radość i pokój wypełnią Twój dom

                                                     a świat niech dzieli się chlebem”

 

Szanowni Państwo

Z okazji zbliżających się najpiękniejszych świąt w roku zechciejcie przyjąć od nas życzenia zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście, radość  i pomyślność. Aby wszystkie dni w roku były tak piękne jak ten jeden wigilijny wieczór, Wasze twarze i twarze Waszych najbliższych zawsze rozpromieniał uśmiech, a gwiazda betlejemska prowadziła Was ku szczęściu.

DYREKCJA I PRACOWNICY SZKOŁY

Agresywni i bezwzględni …

Mechanizm powstawania zachowań agresywnych


     Należy pamiętać, że zachowania agresywne mają zawsze swoja przyczynę. Zwykle ich podłoże stanowią niezaspokojone potrzeby dziecka. Do potrzeb tych należą:

 • akceptacja
 • poczucie przynależności do grupy
 • poczucie bycia wartościowym człowiekiem

Powstawaniu zachowań agresywnych sprzyjają:

 • doznanie jakiejkolwiek formy przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej
 • uczucie bezsilności, upokorzenia, złości, rozpaczy, zagrożenia
 • powiększające się poczucie samotności
 • podatność na uzależnienia, przestępczość

Jak rozpoznać agresję?


     Podstawową cechą dzieci agresywnych jest nadmierna, trudna do opanowania wybuchowość. Zachowania takie występują często i jest ich dużo. Dziecko ma problemy z kontrolowaniem swojej reakcji na negatywne bodźce, które ją wywołują.


Agresywność może przejawiać się w różnych formach:

 • napastliwość fizyczna
 • napastliwość słowna
 • kłótnie, przekleństwa
 • napastliwość wyrażona krzykiem
 • trzaskanie drzwiami
 • tupanie nogami
 • rzucanie przedmiotami
 • niszczenie cudzej własności
 • nadmierna drażliwość przejawiająca się porywczością

Źródła zachowań agresywnych


     Znaczną rolę w powstawaniu zachowań agresywnych mają następujące czynniki: telewizja, filmy video, prasa młodzieżowa, gry komputerowe, dom rodzinny, środowisko rówieśnicze oraz  szkoła.

„Przemoc w grach komputerowych – wpływ na rozwój dziecka”.

Literatura:

J. Danielewska "Agresja u dzieci" WSiP, Warszawa 2002

M. Krakowska, W. Czarnecka "Przemoc w szkole" Rubikon, Kraków 2000

Wychowawca 11\2001 – artykuł prof. dr hab. Marii Braun – Gałkowskiej (psycholog. KUL) „Media a odbiorca”.

Braun-Gałkowska M.: Gry komputerowe a psychika dziecka

Gajewski M.: Niebezpieczne gry komputerowe, "Wychowawca", 1/2002 Ulfik-Jaworska I.: Komputerowi geniusze czy komputerowi mordercy? Oddziaływanie gier komputerowych na dzieci i młodzież, [W:] Ciszek D., Urbańska M (red.), W poszukiwaniu sensu wychowania, Tarnów 2006

Ulfik-Jaworska I.: Czy gry komputerowe mogą być niebezpieczne?, "Wychowawca", 1/2002

Jarzębińska – Szczebiot J.: Wpływ agresywnych gier komputerowych na psychikę dzieci

Griffiths M.: Czy gry komputerowe szkodzą dzieciom?

Fromm E.: Mieć czy być

Daniluk G.: Wpływ agresywnych gier komputerowych na psychikę dziecka

Grzyb M.: Wpływ telewizji i gier komputerowych na rozwój zachowań agresywnych