Gazetka dla Rodziców nr 45

GAZETKA DLA RODZICÓW

Szkoła Podstawowa nr 8

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Powstańców Wielkopolskich

Nr 45 wrzesień 2015

 

„ Nie wszystkie kwiaty zakwitną razem.

Każdy ma swój czas i porę…”

Moje dziecko rozpoczyna naukę w klasie pierwszej.

…Szkoła to na początku nauka pisania, czytania, liczenia. Aby dziecko poradziło sobie z lekcjami, należy wzmacniać w nim poczucie odpowiedzialności oraz rozbudzać ciekawość. Należy także pamiętać, że pierwszak nie jest w stanie skoncentrować się na jednym zadaniu przez dłuższy czas. Warto zatem połączyć odrabianie prac domowych z zabawą lub organizować co jakiś czas przerwy.

                Szkoła to miejsce, gdzie dziecko ma się uczyć, a nie być we wszystkim najlepsze. Oczekiwania rodziców powinny iść w parze z jego możliwościami. W przeciwnym wypadku zapał pierwszoklasisty szybko minie, a ponowne zainteresowanie dziecka szkołą i nauką nie jest już takie proste.

Co można robić, aby ułatwić dziecku naukę czytania?

v  Zwracać uwagę na właściwą wymowę

v  Bawić się w tworzenie rymów: kukułka – jaskółka

v  Liczyć wyrazy w słowach, początkowo krótkich później w dłuższych: ma – ma ( - - ), ka – lo – ry – fe – ry ( - - - - - ) – rysować tyle kresek ile jest sylab

v  Tworzyć wyrazy zawierające określoną głoskę: na początku wyrazu, w środku, na końcu np. akwarium, lato, litera

v  Tak samo bawić się sylabami: łokieć, łopata, wesoło, krzesło, czoło

v  Tworzyć nowe wyrazy przez dodanie głoski lub sylaby: to – tor, kto, tło; ma – ga – ma, Ma – ciek, pu – ma

v  Bawić się w „łańcuch wyrazów” – podajemy dziecku wyraz, z którego ono wyodrębnia ostatnią głoskę i szuka wyrazu na tę głoskę: koguttraktorrolaakordeon nos

v  Wyszukiwać poznane litery w tekstach drukowanych np. czasopismach

v  Utrwalać litery poprzez dodawanie do samogłoski spółgłoski np. do a dostawiamy spółgłoski: ma, pa, ka, na, da, la itp. Dziecko czyta sylabami, jeżeli nie umie pomagamy mu, nie czekamy, aż będzie głoskować.

v  Powtarzać ciągi słowne: logiczne ( rzeczy należące do jednej kategorii) jabłko, śliwka, gruszka – dziecko kilka razy powtarza następnie próbuje wspak; nielogiczne: zarost, broda, okno

v  Słuchać audycje radiowe lub bajki z płyt CD

v  Czytać dzieciom bajki.

Co można robić, aby ułatwić dziecku naukę pisania?

v  Odwzorowywać wzorki i szlaczki

v  Kreślić kształty graficzne w powietrzu

v  Kalkować

v  Pisać po śladzie

v  Pisać szlaczki literopodobne, jeżeli dziecko chce pisać pokazywać właściwe kształty liter zachowując kierunek pisania

v  Malować, również palcami

v  Wydzierać, wycinać, naklejać

v  Rysować, kolorować, rysować jednocześnie ręką lewą i prawą

v  Nawlekać koraliki

v  Modelować z gliny, modeliny, plasteliny, pomagać w kuchni przy wyrabianiu ciasta.

Czy moje dziecko jest nadpobudliwe psychoruchowo?

 

        Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo, to dzieci niespokojne, nadmiernie ruchliwe i aktywne, o zmiennych nastrojach, impulsywne. Z problemem nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci spotykamy się bardzo często. Problem ten dotyczy zarówno sfery ruchowej jak i psychicznej. Dominującymi objawami, jakie można zaobserwować u takich dzieci są między innymi:

  • drażliwość, gwałtowność, niecierpliwość,
  • trudności w koncentracji uwagi,
  • nadmierna ruchliwość, częste zmiany pozycji,
  • pospieszne wykonywanie czynności
  • skłonność do kłótni, bójek, zaczepek,
  • jąkanie, tiki, grymasy twarzy.