Gazetka dla Rodziców nr 39

GAZETKA DLA RODZICÓW

Szkoła Podstawowa nr 8

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Powstańców Wielkopolskich

Nr 39styczeń 2014

Kampania społeczna „Zawodniacy”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że została zainaugurowana kampania społeczna „Zawodniacy”, promująca picie wody wśród dzieci oraz ich rodziców i opiekunów.

Jednocześnie nadmienia się, że uruchomiona została strona internetowa www.zawodniacy.pl, na której znajdują się edukacyjne gry dla dzieci w wieku 6-11 lat oraz poradnik dla rodziców…

Jak mądrze kochać dziecko.

         Miłość rodziców do dziecka jest miłością najpiękniejszą. Nie powinna jednak przejawiać się w sposób przynoszący dziecku szkodę, prowadzący do ujemnych konsekwencji dla rozwoju jego osobowości.”

 Celem tego artykułu jest nakłonienie Państwa do przemyślenia swoich uczuć wobec dzieci.

Kochający rodzic pragnie, by jego dziecku było dobrze, by nie działa się mu żadna krzywda. Przejawia troskę o zapewnienie mu jak najlepszych warunków życiowych, o rozwijanie zdolności, usuwanie cech ujemnych, o kształtowanie jego osobowości.

                            Miłość rodzicielska obejmuje cały szereg uczuć, przekonań, pragnień i działań. Jest to ( i powinien być) trwały stosunek matki i ojca do dziecka, ich postawa wobec niego. Nie jest obojętny dla kształtowania cech psychicznych dziecka ten zewnętrzny wyraz rodzicielskiej miłości . Ma wpływ także na rozwój fizyczny. Duże znaczenie ma więc sposób, w jaki rodzice kochają dziecko, jak wyrażają swoją do niego miłość. Wpływa to i na dalsze losy dziecka. Zależy od tego także jego przygotowanie do życia w społeczeństwie…