wizytowka

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie www.sp8.konin.pl  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie tylko do serwisu internetowego www.sp8.konin.pl

Data publikacji obecnej wersji serwisu internetowego 2020-03-19


Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-19

Serwis internetowy www.sp8.konin.pl jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej:

  • Podstrona Dla ucznia/Rodzica/ e-dziennik: odwołuje się do zewnętrznego serwisu https://uonetplus.vulcan.net.pl/konin, umożliwiającego dostęp do elektronicznego dziennika
  • Podstrona Panel Kandydata/ Kalendarz rekrutacji: odwołuje się do zewnętrznego serwisu https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/konin , umożliwiającego przeprowadzenie rekrutacji elektronicznej
  • Na stronie głównej, znajduje się wyłącznie przycisk do przekserowania na , wyświetlające się informacje pochodzą z zewnętrznego źródła (https://www.facebook.com/Sp8wKoninie
  • Na podstronie Panel Kandydata / na podstronach znajduje się kilka linków dokumentów pochodzących ze źródła zewnętrznego – strony

Zgodność ze standardami:

Serwis jest częściowo niezgodny ze standardami W3C:

Kompatybilność:

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. NVDA.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana czcionki, zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu, podkreślenie linków.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające jak NVDA), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Deklarację sporządzono 2020-03-19 na podstawie samooceny przeprowadzonej
przez podmiot publiczny – Szkołę Podstawową nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Prosimy o kontakt w celu:

  1. zgłaszania problemów z dostępnością serwisów internetowych,
  2. składania wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej,
  3. składania skarg na brak zapewnienia dostępności.

Pod adresem  poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub numerem telefonu: 63 242 48 86

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład można zażądać odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie takie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. sposób kontaktu, .
  3. formę żądanej informacji, jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania

             informacji w formie alternatywnej.

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov. pl)

Godziny lekcji

moodle

szkodkrtalent