wizytowka

Gra miejska 2019

W dniu 8 maja 2019 r.

drużyna w składzie: Zuzanna Zawadzka, Marta Hoch, Antoni Pyrzyński i Katarzyna Janiak brała udział

w grze miejskiej

,, Róża bez kolców, czyli śladami Zofii Urbanowskiej" .

Impreza ta wpisuje się w obchody ,, Roku Zofii Urbanowskiej’’. Uczniowie, wykazując się znakomitą wiedzą i spostrzegawczością, zostali zwycięzcami gry.

Gratulujemy zwycięzcom !

Godziny lekcji

moodle

szkodkrtalent