wizytowka

Zbiórka na hospicjum w Koninie

Szkoła Podstawowa nr 8 wraz z Zespołem  Szkół  Górniczych wzięła udział w tegorocznej akcji „Żonkil nadziei”, w czasie której  zbieraliśmy pieniądze dla hospicjum w Koninie.

Dostaliśmy piękne podziękowanie, które pozwoliłam sobie zamieścić poniżej.

Agnieszka Piekarska

podz22

 

hpoziomhpion

 

INFORMACJA !

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo Rodzice Uczniów SP 8 Konin

Informuję, że po przeprowadzeniu referendum strajkowego w naszej szkole, od dnia

8 kwietnia 2019 r.

jest prawdopodobny strajk pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Jeśli dojdzie do strajku, to od tego dnia w szkole nie będą odbywały się żadne zajęcia dydaktyczno- wychowawcze dla uczniów, natomiast opiekę nad dziećmi

(w świetlicy) możemy sprawować w ograniczonym zakresie.

Jest możliwość przygotowania posiłków dla uczniów

( podczas strajku).

Proszę o deklaracje w tym względzie

do piątku 5.04.2019 r. do godz. 12:00

(może być telefonicznie – 63 242 48 86).

Dalsze szczegółowe decyzje będą podejmowane wraz z rozwojem sytuacji.

                                                                                  

                                                                                        Dyrektor szkoły

                                                                                     Mirosław Małuszek

                                                                                             

Turniej Wiedzy Pożarniczej 2019

30 marca 2019 r. wzięliśmy udział

w

Turnieju Wiedzy Pożarniczej,, Młodzież zapobiega pożarom”.

Uczniowie z naszej szkoły po eliminacjach szkolnych zakwalifikowali się do eliminacji miejskich. W rywalizacji brali udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i klas gimnazjalnych w terenu miasta Konina. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali oddelegowani funkcjonariusze     z Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. Serdecznie gratulujemy udziału w konkursie.

 

PART 1554113071331

PART 1554112968563PART 1554113001721

 

Godziny lekcji

moodle

szkodkrtalent