Z przyjemnością informujemy, że konkurs tematyczny pt. „Patron roku 2021 – Kardynał Stefan Wyszyński” został rozstrzygnięty! Na konkurs wpłynęło 17 prac.

 • Celem było upamiętnienie postaci o szczególnym znaczeniu dla Polski oraz wsparcie nauczycieli w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021 w zakresie: Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych oraz wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 • Organizatorzy konkursu: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninieoraz Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.
 • Patronat honorowy nad konkursem tematycznym objął Robert Gaweł - Wielkopolski Kurator Oświaty. Konkurs obejmował swoim zasięgiem województwo wielkopolskie.
 • Jury konkursowe wybrało po trzy zwycięskie prace w każdej kategorii wiekowej.

Oto lista zwycięzców:

Kategoria - szkoła podstawowa

Wyróżnienia:

Kategoria szkoła ponadpodstawowa

Wyróżnienie:

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym osobom. 

Nauczycielom dziękujemy za koordynację działań i miłą współpracę.

Koordynatorem konkursu była pani Agnieszka Piekarska

198661151 1208809209554892 4401978722167724085 n

198309424 127986399427689 6844316949265229842 n

 Fot. Nagrodzone prace autorstwa Jakuba Jachnika oraz Wiktorii Sobieraj

Informujemy, że konkurs tematyczny pt. „Rok 2021 – Rokiem Konstytucji 3 Maja” został rozstrzygnięty.

 • Na konkurs wpłynęły 62 prace.
 • Tematyka zaproponowanego konkursu obejmowała znajomość faktów, postaci związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Konkurs był propozycją upowszechniania i pogłębiania wiedzy o historii Polski oraz wspierał nauczycieli w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021 w zakresie: Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych oraz Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 • Konkurs został przeprowadzony w jednej kategorii – przygotowanie infografiki edukacyjnej.
 • Organizatorzy konkursu: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninieoraz Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.
 • Patronat honorowy nad konkursem tematycznym objął Wielkopolski Kurator Oświaty. Konkurs obejmował swoim zasięgiem województwo wielkopolskie.
 • Po długich naradach jury konkursowe wybrało po trzy zwycięskie prace w każdej kategorii wiekowej. Dla przypomnienia prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych – szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa.
 • Oto lista zwycięzców:

Szkoły podstawowe

Wyróżnienia:

Szkoły ponadpodstawowe

 • I miejsce Aleksandra Pierzgalska, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie, nauczyciel koordynujący Agnieszka Flis
 • II miejsce Julia Jeziorska, Zespół Szkół Ekonomiczno Administracyjnych w Kole, nauczyciel koordynujący Mieczysław Wojtasik
 • III miejsce Amelia Dąbek, ZSEU w Żychlinie, nauczyciel koordynujący Aleksandra Gołdych

Wyróżnienie:

Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym osobom. 

Serdecznie dziękujemy nauczycielom koordynującym szkolny etap konkursu za zaangażowanie i miłą współpracę. 

Koordynatorem konkursu była pani Aldona Olesiak.

3maja 03.view

Fot. https://www.sejm.gov.pl

 

                 W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy 5a wzięli udział w programie „Wiem  i Działam” pod patronem Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH). PAH to organizacja pozarządowa, która na co dzień niesie pomoc osobom poszkodowanym w wyniku kryzysów humanitarnych.

                 Program ten to cykl o mądrym pomaganiu, który wprowadza uczniów i uczennice w zagadnienia pomocy humanitarnej, globalnych współzależności oraz działalności Polskiej Akcji Humanitarnej, a także zachęca do wspólnego działania.

                 W ramach programu uczniowie zorganizowali akcję świadomościową nagrywając film.

Zachęcamy do obejrzenia w celu zapoznania się z tymże programem.

 

Link do filmu: https://drive.google.com/file/d/1Q-B3uHQ1IhKd8KOf4uqbttNlOlXd2DiU/view 

U W A G A !

Wpłaty za posiłki obiadowe na m-c Czerwiec 2021r. będą przyjmowane według następującego cennika:

 • Uczniowie - 52,50 zł   (15 dni x 3,50zł)
 • Pracownicy : 105,00 zł   (15 dni x 7,00zł)

 

Wpłaty na rachunek bankowy szkoły:  Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie  ul. Wyszyńskiego 24, 62-510 Konin

04 1560 0013 2015 2801 2630 0001

Prosimy dokonywać w terminie od  20.05.2021  do 31.05.2021r.

Przy wpłacie na rachunek bankowy decyduje data wpływu środków na konto szkoły.

W przypadku wpływu środków po ustalonym terminie wpłaty nieuzgodnione z księgowością będą zwracane.

                              

 

                                    W tytule wpłaty proszę podać:

 

Obiady za miesiąc  6/2021,   imię i nazwisko osoby, klasa

za którą dokonywana jest wpłata

oraz numer identyfikatora.

 

( IDENTYFIKATOR NA ROK SZKOLNY 2020/2021

NADANY PRZEZ SEKRETARIAT)

 

 

 

Światowy Dzień Wody

 

22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. W związku z tym bardzo istotnym dla naszego społeczeństwa i środowiska dniem, nasza szkoła w ramach promocji i podnoszenia świadomości na temat powszechnego dostępu do wody na świecie, postanowiła w roku szkolnym 2020/2021 włączyć się do akcji – „Światowy Dzień wody z PAH”.

Hasłem przewodnim akcji na podstawie którego oparły się Nasze działania było: „Zróbmy szum wokół wody.” Na podstawie materiałów edukacyjnych Polskiej Akcji Humanitarnej, odbyły się zajęcia podnoszące świadomość oraz propagujące współodpowiedzialność za dostęp do bezpiecznej wody pitnej. Treściwe publikacje, bezpłatne materiały online, quizy oraz wiele innych, merytorycznych broszur dotyczących zagadnień o wodzie, miały za zadanie podnieść świadomość dzieci i młodzieży o destrukcyjnych, wręcz nieodwracalnych efektach dla naszego świata z racji zaniedbań i nie przestrzegania prostych zasad, które mogą przyczynić się do kryzysu klimatycznego związanego z brakiem powszechnego dostępu do czystej wody.

Zaangażowani nauczyciele w ramach wzięcia udziału w tak ważnym przedsięwzięciu, otrzymali podziękowanie wraz z zaświadczeniem dla szkoły o zrealizowaniu akcji „Światowy Dzień Wody z PAH”.

Angażowanie dzieci i młodzieży w tego typu przedsięwzięcia, miało za zadanie wskrzesić w młodych osobach poczucie świadomości i odpowiedzialności uczestników na temat znaczenia i wartości wody, która jest niezbędna do życia i prawidłowego funkcjonowania.

pat

NARODOWE ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA W SZKOLE

ustawa

WŁĄCZYLIŚMY SIĘ W OBCHODY 230 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA.ODBYŁY

SIĘ LEKCJE PROSTO Z ZAMKU KRÓLEWSKIEGO, A UCZNIOWIE WYKONALI WIRTUALNĄ GAZETKĘ

I ZAPOZANALI SIĘ Z OBRAZEM MISTRZA MATEJKI.

Konstytucja trudne słowo

Lecz z łatwością wytłumaczę

Prawa, wolność, obowiązki

To oznacza – nie inaczej

To akt prawny lub ustawa

O najwyższej mocy prawnej

Ustanawia, reguluje

Ustrój i organizacje

System źródeł prawa w kraju

Głowa państwa im przewodzi

U nas w Polsce Konstytucja

Z 3 maja się wywodzi

Jeden siedem dziewięć jeden (1791)

To rok historycznie ważny

Trzeci maja – Konstytucja Niech tę datę zna już każdy