U W A G A !

Wpłaty za posiłki obiadowe na m-c  PAŹDZIERNIK  2021r. będą przyjmowane według następującego cennika:

  • Uczniowie -     80,00 zł   (20 dni x 4,00zł)
  • Pracownicy :   160,00 zł   (20 dni x 8,00zł)

Wpłaty na rachunek bankowy szkoły:  

 Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie

  ul. Wyszyńskiego 24, 62-510 Konin

04 1560 0013 2015 2801 2630 0001

Prosimy dokonywać w terminie od  21.09.2021  do 30.09.2021r.

Przy wpłacie na rachunek bankowy decyduje data wpływu środków na konto szkoły.

W przypadku wpływu środków po ustalonym terminie wpłaty nieuzgodnione z księgowością będą zwracane.

                              

 

                                    W tytule wpłaty proszę podać:

 

Obiady za miesiąc  10/2021,   imię i nazwisko osoby, klasa

za którą dokonywana jest wpłata

oraz numer identyfikatora.

 

( IDENTYFIKATOR NA ROK SZKOLNY 2021/2022

NADANY PRZEZ SEKRETARIAT)

 

 

 

Gotowi do startu? START!

roz1

1 września o godzinie 9.00

rozpoczynamy

 rok szkolny 2021/2022

ZAPRASZAMY

                                   U W A G A !

Wpłaty za posiłki obiadowe na m-c  WRZESIEŃ  2021r. będą przyjmowane według następującego cennika:

  • Uczniowie -     76,00 zł   (19 dni x 4,00zł)
  • Pracownicy :   152,00 zł   (19 dni x 8,00zł)

Wpłaty na rachunek bankowy szkoły:  

 Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie

  ul. Wyszyńskiego 24, 62-510 Konin

04 1560 0013 2015 2801 2630 0001

Prosimy dokonywać w terminie od  01.09.2021  do 03.09.2021r.

Przy wpłacie na rachunek bankowy decyduje data wpływu środków na konto szkoły.

W przypadku wpływu środków po ustalonym terminie wpłaty nieuzgodnione z księgowością będą zwracane.

                               

 

                                      W tytule wpłaty proszę podać:

 

Obiady za miesiąc  9/2021,   imię i nazwisko osoby, klasa

za którą dokonywana jest wpłata

oraz numer identyfikatora.

 

( IDENTYFIKATOR NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 NADANY PRZEZ SEKRETARIAT)

 

 

 

  Szkoła Podstawowa nr 8 wzięła udział w akcji „Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc” pod

patronem Polskiej Akcji Humanitarnej. Ta akcja to możliwość realnej pomocy osobom

dotkniętym kryzysem humanitarnym w Somalii. Organizatorami na terenie szkoły byli

uczniowie klasy Va wraz z opiekunami panią Ewelina Bartczak i Elizą Męczyńską.

 

Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom, dzieciom, nauczycielom oraz osobom

zaangażowanym w nasza akcję. Razem możemy więcej! DZIĘKUJMEYpa1

pa3

                           7 czerwca 2021 r. zakończyła się innowacja pedagogiczna TeatromaniaW ramach innowacji uczniowie klas integracyjnych przygotowywali przedstawienie pt. Blaskojad. Grupa stworzyła zgrany zespół aktorów,  chętnie uczestniczących w spotkaniach. Wykazali się wrażliwością na sztukę. Uczniowie w znaczący sposób rozwinęli następujące zdolności: swobodnego wypowiadania się, rozwijania sprawności językowej, wyrażania nawet pojedynczym słowem nastrojów i uczuć, umiejętność odgrywania określonych ról, przełamanie własnych zahamowań (nieśmiałości w nawiązywaniu kontaktów). Nabywali pewności siebie i wiary we własne możliwości.  Zajęcia były  doskonałą formą integracji zespołu szkolnego. Innowacja zakończyła się pomyślnie. Przedstawienie pt. Blaskojad zostało nagrane. Zapraszamy na premierę!

Link do przedstawienia BLASKOJAD:  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3DwL3kxu61Ofs%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR37DbRCuUDj-KWT2vNS6pAjkp-YVo-1om0FQMkE3MSybT4G9oZA5IWS1FM&h=AT1wMUgaUcD2waUDRCeXUnV_a53wXIn6-xE0KZWXcnlgb2-DcYswLtEO8gWOeKx3tMK3fpZvxxngNXCh0zVjqXGmWWN4FX5x_NeHzsglgHYOMvb1Wexx39VklRCacjKRm7lCPg

 

 

OSTATNI DZWONEK I… WAKACJE!

Dz1

25 czerwca 2021r.

 ZAKOŃCZENIE
ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

KLASY VIII – godz. 9.00

KLASY  I – VII godz. 10.00

GRATULUJEMY WSZYSTKIM UCZNIOM WYTRWAŁOŚCI,

WSZELKICH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, SPORTOWYCH,

ARTYSTYCZNYCH.  ŻYCZYMY WYJĄTKOWYCH WAKACJI

I NIESAMOWITYCH WRAŻEŃ.

                                       DYREKCJA I NAUCZYCIELEJ

Z przyjemnością informujemy, że konkurs tematyczny pt. „Patron roku 2021 – Kardynał Stefan Wyszyński” został rozstrzygnięty! Na konkurs wpłynęło 17 prac.

  • Celem było upamiętnienie postaci o szczególnym znaczeniu dla Polski oraz wsparcie nauczycieli w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021 w zakresie: Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych oraz wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  • Organizatorzy konkursu: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninieoraz Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.
  • Patronat honorowy nad konkursem tematycznym objął Robert Gaweł - Wielkopolski Kurator Oświaty. Konkurs obejmował swoim zasięgiem województwo wielkopolskie.
  • Jury konkursowe wybrało po trzy zwycięskie prace w każdej kategorii wiekowej.

Oto lista zwycięzców:

Kategoria - szkoła podstawowa

Wyróżnienia:

Kategoria szkoła ponadpodstawowa

Wyróżnienie:

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym osobom. 

Nauczycielom dziękujemy za koordynację działań i miłą współpracę.

Koordynatorem konkursu była pani Agnieszka Piekarska

198661151 1208809209554892 4401978722167724085 n

198309424 127986399427689 6844316949265229842 n

 Fot. Nagrodzone prace autorstwa Jakuba Jachnika oraz Wiktorii Sobieraj