wizytowka

Odpłatność za obiady

Odpłatność za obiady – październik 2018r.

dla uczniów       23 dni x 3,00 zł. =   69,00 zł.

dla nauczycieli 23 dni x 6,00 zł. = 138,00 zł.

wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie w dniach od 20 do 28 września 2018r.  w godzinach 7;30 -14;30

Podziękowanie

dziekujemy za 1proc podatku

GŁOSUJCIE NA NASZ PROJEKT

kbo

NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019

Gotowi do startu? START!

tablica

3 września o godzinie 9.00

rozpoczynamy

nowy rok szkolny 2018/2019

ZAPRASZAMY

Godziny lekcji

moodle

szkodkrtalent